TYÖPAIKAT

ja harjoittelupaikat

AVOIMET TYÖPAIKAT

Espoo: Ohjaajan sijaisuus Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää -hankkeessa

Haluatko tulla mukaan innostavaan työyhteisöön tekemään merkityksellistä työtä? Onko sinulla kiinnostus ja motivaatio kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen kohtaamistyöhön eri etnisistä taustoista olevien naisten kanssa? Haluatko sinä tukea naisia löytämään oman polkunsa? Haluatko olla mukana kehittämässä hankkeen toimintaa eteenpäin?

Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on joustavalla, henkilökohtaisella yksilöohjauksella ja ryhmätoiminnalla osallistaa maahan muuttaneita, työelämän ulkopuolella olevia naisia, erityisesti kotiäitejä hankkeen tuottamaan toimintaan ja mahdollistaa opiskelu- ja työelämään siirtyminen oikea-aikaisesti ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä yhteiskunnasta. Hankkeen toiminnoissa lähdetään liikkeelle kohderyhmän tarpeet huomioiden ja rakennetaan riittävän pitkät palveluprosessit. Hanke perustuu henkilökohtaiseen ja kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja tukeen sekä erilaisiin valmennuksellisiin ryhmätoimintoihin. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kolme ohjaajaa (Espoo, Helsinki, Vantaa). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (1.3.2019-28.2.2021).

Nyt haemme Espooseen ohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen 28.2.2021 asti, nykyisen ohjaajan siirtyessä projektipäällikön perhevapaan sijaiseksi.

Keskeiset työtehtävät:

· Ryhmätoimintojen suunnittelu ja organisointi yhdessä projektipäällikön ja tiimin sekä yhteistyötahojen kanssa

· Työelämään ja koulutukseen valmentavan vertaisryhmän ja mahdollisuuksien mukaan työnhakukurssin vetäminen/ohjaaminen

· Ryhmäkertojen dokumentoiminen ja mallinnus: mitä tehdään, miten ja miksi

· Henkilökohtaisen ja yksilöllisen palveluohjauksen ja valmennuksen (työnhaku, koulutukseen hakeminen, jne.) tarjoaminen asiakkaille

· Asiakkaiden kartoittaminen ja rekrytointi omalla alueella

· Asiakasprosessien organisointi

· Valmennuskortin luominen ja ylläpito prosessin ajan yhdessä tiimin kanssa

· Oman toiminnan arviointi, tilastointi ja raportointi sekä näiden kehittäminen yhteistyössä tiimin kanssa

· Markkinointi ja viestintä

Edellytämme hakijalta:

· Soveltuvaa koulutusta

· Erittäin hyviä sosiaalisia taitoja

· Kokemusta yksilöllisestä palveluohjaamisesta ja työvalmennuksesta

· Kokemusta ryhmänohjaamisesta

· Ymmärrystä ja tietoa kohderyhmän tarpeista

· Hyviä tietoteknisiä taitoja

· Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kykyä ohjata asiakkaita myös englannin kielellä

· Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen sisäistämistä

Eduksi katsomme:

· Kokemus verkostoyhteistyöstä

· Palveluverkoston tuntemus

· Monipuolinen kielitaito

Työhön saattaa sisältyä silloin tällöin ilta- ja viikonlopputöitä. Työajat ovat vaihtelevat ja työ on luonteeltaan liikkuvaa. Tehtävä on määräaikainen sijaisuus ja työaika 7,5h/pv, 37,5h/viikko. Tehtävä alkaa 23.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Työpiste sijaitsee Nicehearts ry:n Espoon toimipisteessä osoitteessa Terveyskuja 2, Espoon keskus (Me-talo Espoo).

Lähetä työhakemus ja CV 1.3.2020 mennessä projektipäällikölle matleena.anttila@nicehearts.com. Lisätietoja tehtävästä antaa Espoon nykyinen ohjaaja ja tuleva projektipäällikön sijainen Johanna Snellman pe 14.2. klo 13-15 ja to 20.2. klo 13-15 (puhelin 044 741 7351). Haastattelut järjestetään ke 11.3. klo 13-15.30 ja to 12.3. klo 12.30-16 Vantaalla.

HARJOITTELIJAKSI MEILLE

Nicehearts ry tarjoaa harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, erityisesti AMK-tason opiskelijoille. Työharjoittelujaksot voivat sijoittua Nicehearts ry:n eri palveluiden piiriin ja olla eri pituisia tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tutustu toimintaamme nettisivuilta ennen harjoitteluhakemuksen lähettämistä.

Haemme keväälle 2020 useampaa harjoittelijaa 

 

Vantaa:

 

Nicehearts ry:n hallinnon alaisuuteen

Etsimme opiskelijoita laatimaan mielikuvatutkimuksen yhdistyksestä, jonka voisi tehdä myös opinnäytetyönä. Lisätietoa tästä antaa Johanna Sjöholm

johanna.sjoholm@nicehearts.com

 

Lappeenranta:

 

Me-talon toimintaan tammikuusta 2020 alkaen
Me-talo on eri-ikäisten kaupunkilaisten kohtaamispaikka, jossa toimintaa tuottavat useat eri järjestöt, julkisen sektorin toimijat sekä vapaaehtoiset. Me-talossa järjestetään erilaista toimintaa lapsille, perheille ja nuorille. Harjoittelijamme pääsevät monipuolisesti mukaan erilaiseen hyvinvointia edistävään toimintaan. Ensisijaiset harjoittelutehtävät ovat lastenohjaus monikulttuurisessa kielikerhossa, koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaus sekä perhekerho. Tämän lisäksi opiskelijat voivat osallistua yleisiin talon ryhmiin ja toimintoihin oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan.  Harjoittelupaikka sopii esimerkiksi sosionomi- tai yhteisöpedagogiopiskelijalle.
 
 
Voit myös kysyä harjoittelumahdollisuutta Lappeenrannan Tyttöjen Tilassa tai Naapuriäiti-hankkeessa Etelä-Karjalan alueella.
 
 
Opiskelijan tulee toimittaa ennen harjoittelun aloittamista rikosrekisteriote alle 18-v kanssa työskentelystä.
Toivomme opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja itseohjautuvuutta ja valmiutta toimia erilaisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Lisätietoja ja hakemukset:
Niina Kupiainen
050 448 7832
niina.kupiainen@nicehearts.com
 
 
 

Voit myös lähettää avoimen hakemuksen jos sinua kiinnostaa jokin muu Nicehearts ry:n toiminnoista

Lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen info@nicehearts.com (aiheena: harjoitteluhakemus). Jokainen hakija haastatellaan. Hakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin mistä toiminnasta olet erityisesti kiinnostunut.

Lisätietoja voit kysellä myös:

Sanna Heikkinen-Velican

sanna.heikkinen-velican@nicehearts.com

050 366 7994

 

Tässä vielä palautetta entisiltä harjoittelijoilta:

”Niceheartsissa pääsin toteuttamaan itseäni, opin paljon ja pääsin osaksi työyhteisöä.”
”Nicehearts –harjoittelujakson aikana olin mukana monenlaisessa toiminnassa ja jokainen päivä oli erilainen. Todella silmiä-avaava kokemus.”
”Harjoittelun aikana opin uutta erityisesti kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä työstä, kohtaamisesta ja läsnäolon tärkeydestä tyttöjen ja naisten elämässä.”

VAPAAEHTOISEKSI MEILLE

Haluaisitko olla mukana kohtaamassa ja tukemassa eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia Vantaalla, Espoossa, Lappeenrannassa ja Helsingissä? Haluaisitko tutustua ja tukea muualta Suomeen muuttaneita naisia heidän kotoutumisessaan sekä arjessa? Oletko kiinnostunut toimimaan
yhdistyksessä, jossa jokainen kohdataan juuri sellaisena kuin hän on ja jossa saa olla oma itsensä?

Jos kiinnostuit ole yhteydessä Marja-Liisa Rintala-Ahl:

marja-liisa.rintala-ahl@nicehearts.com

044 067 1419

 

 

Löydät meidät

Vantaa

Vantaa

044 572 0069

Lummetie 2b, A-rappu 01300 Vantaa

Espoo

Espoo

050 462 1771

Terveyskuja 2 B
02770 Espoo

Lappeenranta

Lappeenranta

044 760 7843

Oprin kauppakeskus 2.krs Valtakatu 30
53100 L-RANTA

Helsinki

Helsinki

 044 0137 136

Hermannin rantatie 12B, 4 krs.
00580 Helsinki
X