Työpaikat

ja harjoittelupaikat

 

Avoimet työpaikat

WahvaNainen-toiminnan johtaja 

Kiinnostaako sinua työ, jossa voit olla vahvistamassa Suomeen muuttaneiden naisten toimijuutta? 

Haluatko töihin järjestöön, joka tukee tyttöjen, naisten ja perheiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista? Arvojamme ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Työskentelemme kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä sekä aktiivisella antirasistisella työotteella. Nicehearts ry on ainutlaatuinen työyhteisö, jossa jokaisen osaamista ja ihmisyyttä arvostetaan. 

Haemme kokoaikaista WahvaNainen-toiminnan johtajaa vakituiseen työsuhteeseen. 

 

Mitä on WahvaNainen toiminta? 

WahvaNainen-toiminnassa tarjotaan Suomeen muuttaneille naisille yksilöllistä, kokonaisvaltaista palveluohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukea, sekä vertaistuellista ryhmätoimintaa Espoossa ja Vantaalla. Toiminnan tavoite on edistää ja tukea Suomeen muuttaneiden naisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta. WahvaNainen-toimintamalliin sisältyy myös lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevien naisten tukeminen, ohjaus ja neuvonta. Palveluohjaajatiimi tekee vahvasti ammatillista ja vaativaa kohtaamistyötä tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten sekä muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.  

 

Toimintamallin johtajana työnkuvaasi kuuluu mm.: 

 • motivoituneen ja ammattitaitoisen tiimin esihenkilönä toimiminen ja tukeminen 

 • toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa 

 • avustushakemusten kirjoittaminen (Stea) 

 • tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta sekä raportointi (Stea) 

 • talouden seuranta 

 • valtakunnallinen markkinointi ja viestintä 

 • yhdistyksen johtoryhmätyöskentely 

 • verkostoyhteistyö hyvinvointialueiden, kuntien, sekä järjestötoimijoiden kanssa. 

 

Edellytämme sinulta: 

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa 

 • vähintään 5 vuoden yhteenlaskettua tehtävään soveltuvaa työkokemusta 

 • kokemusta esihenkilötehtävistä 

 • ymmärrystä kotoutumisen kentästä sekä palveluverkoston tuntemusta 

 • itseohjautuvaa työotetta 

 • riittävää suomen ja englannin kielen taitoa, sekä suullinen että kirjallinen 

 • tietoteknistä osaamista (MS-Office ohjelmat, Canva, sosiaalisen median käyttö) 

 • erinomaisia sosiaalisia taitoja 

 • hyviä yhteistyötaitoja 

 • aitoa sitoutumista Nicehearts ry:n arvoihin. 

 

Eduksi katsomme: 

 • monipuolisen kielitaidon 

 • naiserityisen työotteen tuntemuksen 

 • lähisuhdeväkivalta-ilmiön tuntemuksen 

 • viestintä- ja vaikuttamisosaamisen 

 • kokemuksen moninaisessa työympäristössä toimimisesta 

 • kokemuksen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä sekä antirasistisesta työotteesta 

 • osaamisten selkeän suomen käytöstä. 

Nicehearts ry arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Yhdistyksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi. 

 

Lähetä hakemus ja CV pdf-liitetiedostoina sähköpostilla osoitteeseen: johanna.sjoholm@nicehearts.com 
Kirjoita otsikkokenttään WahvaNainen-rekrytointi. Hakuaika päättyy 3.5.2024 klo 16.00 

Työhaastattelut järjestetään 16–17 toukokuuta tai erikseen sovittuna ajankohtana. 

Lisätietoja: johanna.sjoholm@nicehearts.com 

Työ alkaa: 1.6 tai sopimuksen mukaan. 

Työsuhde on vakituinen. Kuuden kuukauden koeaika.  

Työaika: 37,5 h viikossa 

Palkka: Sosiaalialojen järjestöjen työehtosopimuksen mukaan https://www.hyvinvointiala.fi/tyosuhdetietoa/tyoehtosopimukset/sosiaalialan-jarjestot/ 

Työtehtävä asettuu vaativuusryhmään 6. Palkka asettuu välille 2753,39 – 3300,00 riippuen kokemuslisästä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta ja erityistekijälisästä.

 

Harjoittelijaksi meille

Jos olet kiinnostunut harjoittelupaikasta Nicehearts ry:n toiminnassa, olethan yhteydessä työntekijöihimme eri kaupungeissa:
If you are interested in a traineeship at Nicehearts, please contact our employees in the different cities:
 
 
Vantaa: Sanna Heikkinen, sanna.heikkinen@nicehearts.com, 050 366 7994
Espoo: Jannica Wiik, jannica.wiik@nicehearts.com, 050 462 1771
Helsinki: Anni Susineva, anni.susineva@nicehearts.com 050 5934621
Lappeenranta: Sanna Peronmaa, sanna.peronmaa@nicehearts.com, 050 448 7832
 

Vapaaehtoiseksi meille

Haluaisitko olla mukana kohtaamassa ja tukemassa eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia Vantaalla, Espoossa, Lappeenrannassa ja Helsingissä? Haluaisitko tutustua ja tukea muualta Suomeen muuttaneita naisia heidän kotoutumisessaan sekä arjessa? Oletko kiinnostunut toimimaan
yhdistyksessä, jossa jokainen kohdataan juuri sellaisena kuin hän on ja jossa saa olla oma itsensä?

Jos kiinnostuit ole yhteydessä suoraan toimipisteisiin.