Tyttöjen Tila

Mikä on Tyttöjen Tila?

Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle (10-28v.) monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa. Tarjoamme myös maksutonta seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa.

Tyttöjen Tilat löydät sekä Vantaalta että Lappeenrannasta

Tyttöjen Tilat tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen parissa, sukupuolen moninaisuus huomioiden ja itsemäärittelyä kunnioittaen. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Tyttöjen Tilalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään läpileikkaavana toimintafilosofiana, mutta erityisesti myös kohtaamisen tapana ja konkreettisena käytännön työotteena.

Tyttöjen Tilojen toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Toiminta Vantaalla

Instagram: @vantaantyttojentila

TikTok: @vantaantyttojentila

Facebook: Vantaan Tyttöjen Tila

Toiminta Lappeenrannassa

Instagram: @tyttojentilalpr

TikTok: @tyttojentilalpr

Facebook: Lappeenrannan Tyttöjen Tila