LAHJOITA

Lahjoita ja tue Nicehearts ry:n toimintaa 

Nicehearts ry:n tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Auttamalla äitejä autamme myös perheitä ja tuemme koko perheen hyvinvointia.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa sekä tarjoamalla erilaista toimintaa heidän osaamisensa tunnistamiseksi ja lisäämiseksi. Anna tukesi Nicehearts ry:n työlle, niin autat monipuolisen ja maksuttoman toiminnan järjestämisessä naisille ja eri-ikäisille tytöille pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa. 

  • Kun investoimme tyttöihin ja naisiin, hyödyt laajenevat heidän lähiympäristöönsä ja investoinnin vaikutukset moninkertaistuvat
  • Kun voimaannutamme tyttöjä ja naisia muutosagenteiksi, saamme muutosta aikaan myös ympäröivässä yhteiskunnassa.

Nämä hyödyt luovat parempaa tulevaisuutta paitsi tytöille ja naisille itselleen, mutta myös heidän perheilleen ja lapsilleen. Nämä vaikutukset auttavat rakentamaan vahvempia yhteisöjä ja edistävät pitkällä aikavälillä aluekehitystä.

Vaikuta siihen, että tyttöjen ja naisten tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet Suomessa ovat tärkeitä joka päivä. Jokaisella lahjoituksella, pienellä tai suurella, on merkitystä jollekulle yksinäiselle tai tukea tarvitsevalle.

Meidän on mahdollista ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia. 

VOIT LAHJOITTAA TEKSTIVIESTILLÄ:

Tekstiviestilahjoitus on helppo ja turvallinen tapa tukea Nicehearts ry:tä. Lahjoittaminen onnistuu vaivattomasti tekstiviestillä ja tukisumma veloitetaan puhelinlaskussasi.

Lähetä tekstiviesti numeroon 16 588

 20 autan

 ja tuet toimintaamme 20 eurolla

10 autan

 ja tuet toimintaamme 10 eurolla

5 autan

 ja tuet toimintaamme 5 eurolla

 

 

TUE TOIMINTAA JA LAHJOITA!

Lahjoittamalla 25 € autat Nicehearts ry:tä hankkimaan kädentaitotarvikkeita yhdelle ryhmäkerralle. Esimerkiksi Tyttöjen Tilan avoimissa illoissa käy paljon yksinäisiä, ujoja ja vähävaraisia tyttöjä. Joskus on helpompi päästä jutustelun alkuun kun käsillä on jotain tekemistä.

Lahjoittamalla 80 € autat Nicehearts ry:tä hankkimaan välipalatarpeita viikoksi. Yhteinen välipalahetki tarjoaa tilaisuuden rauhoittua ennen toimintaa, vaihtaa kuulumisia sekä antaa esimerkin terveellisestä välipalavaihtoehdosta.

Lahjoittamalla 120 € autat Nicehearts ry:tä järjestämään vähävaraisille naisille, tytöille ja sellaiseksi itsensä kokeville retkiä ja muuta toimintaa.

Lahjoittamalla 250 € autat Nicehearts ry:tä hankkimaan tietokoneita, joiden kanssa voidaan harjoitella oman talouden hallintaa sekä sähköistä asiointia.

Lahjoittamalla 500 € autat Nicehearts ry:tä pitämään toimipisteensä ovet avoinna noin kahden viikon ajan.

VOIT MYÖS LAHJOITTAA

TILILLE:

Lahjoita suoraan tilille: FI59 4055 1320 0588 15 (Nicehearts ry), HELSFIHH

Otamme myös vastaan testamenttilahjoituksia.

 

RAHANKERÄYSLUPA

Luvan saaja: Nicehearts ry

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2018/1239       21.12.2018

Toimeenpanoaika ja alue: 1.1-31.12.2019 koko Suomi, lukuunottamatta Ahvenanmaata

Käyttötarkoitus: Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tyttöjen ja naisten omaehtoisen toiminnan tukeminen. Kerätyt varat käytetään naisille ja tytöille tarjottavaan maksuttomaan harrastus- ja kulttuuritoimintaan. Varoilla tuetaan tyttötyön ja naisten kerhotoiminnan ylläpitämistä, toimintaan liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien sekä toiminnallisten ryhmien ja kerhojen järjestämistä sekä materiaali ja välinehankintoja. Varoilla katetaan välittömästi yleishyödyllisen keräystarkoituksen toteuttamisesta syntyviä kustannuksia. Kustannuksia syntyy esimerkiksi toimintaan liittyvien vierailijoiden ja asiantuntijoiden palkkioista, materiaali hankinnoista sekä toiminnan järjestämiseen liittyvistä välttämättömistä palkka-, vuokra-, puhelin-, internet-, ja vakuutuskustannuksista.

Varojen käyttöaika: 2019-2020
Toimeenpanija: Nicehearts ry

Löydät meidät

Vantaa

Vantaa

toimiston puhelin

044 572 0069

Kaikki yhteystiedot

Lummetie 2b, A-rappu 01300 Vantaa

Espoo

Espoo

050 462 1771

Terveyskuja 2 B
02770 Espoo

Lappeenranta

Lappeenranta

044 760 7843

Oprin kauppakeskus 2.krs Valtakatu 30
53100 L-RANTA

Helsinki

Helsinki

 044 0137 136

Asukastalo Ankkuri, Paasivaarankatu 6, 00810 Helsinki
X