Yhteisötalot

Mitä ovat Yhteisötalot Espoo ja Lappeenranta?

Tarjoamme vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin.  

Lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin.

Yhteisötalot Espoo ja Lappeenranta ovat Nicehearts ry:n koordinoimia yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Yhteisötalo Espoo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Yhteisötalo Lappeenranta osoitteessa Raastuvankatu 7.

Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa Yhteisötalolla.

Yhteisötalo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Otamme yhteisötaloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteystiedot

Toiminta Espoossa

Instagram: @yhteisotalo_espoo

TikTok: @yhteisotalo_espoo

Facebook: Yhteisötalo Espoo

Toiminta Lappeenrannassa

Instagram: @yhteisotalo_lappeenranta

TikTok: @yhteisotalo_lappeenranta

Facebook: Yhteisötalo Lappeenranta