WahvaNainen

Mikä on WahvaNainen-toimintamalli?

WahvaNainen-toiminnassa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukea erityisesti Suomeen muuttaneille naisille Vantaalla ja Espoossa.

 Palvelua tarjotaan tällä hetkellä suomen, ruotsin, englannin, arabian sekä ranskan kielillä.

Palveluitamme ovat kokonaisvaltainen palveluohjaus ja neuvonta sekä erilaiset naisille suunnatut vertaistuelliset ryhmät. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen-toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueiden palveluja.

Kokonaisvaltainen palveluohjaus tarkoittaa pitkäkestoista ja osallistujien tarpeista lähtevää tukea, jonka tarkoituksena on lisätä naisten toimijuutta. WahvaNainen-toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietoja ja taitoja ja näin edistää heidän kotoutumistaan ja osallisuuttaan. Palveluohjaajat tukevat naisia erilaisissa arjen asioissa, elämäntilanteisiin liittyvissä muutoksissa sekä ohjautumisessa jatkopoluille. Ryhmissä osallisuutta tuetaan yhteisen tekemisen kautta: naisten ryhmissä keskustellaan, tehdään käsitöitä, retkeillään, liikutaan ja vietetään aikaa yhdessä.

WahvaNainen-toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

 

Tietoa toiminnasta Espoossa

 

Tietoa toiminnasta Tikkurilassa

 

WahvaNainen_logo