Tiedotteet

Tiedote 1.6.2020

STEAn erillisavustus Niceheartsin Väkivallasta vapaa nainen -hankkeelle

Stea myönsi erillishaussa avustuksen Niceheartsin Väkivallasta vapaa nainen -hankkeelle ajalle 1.6. – 31.12.2020.

Hanke käynnistyi heti 1.6 ja hanketta koordinoidaan Vantaalta käsin. Hanke kohdentuu pääkaupunkiseudun lisäksi Lappeenrantaan ja Imatralle. Hankkeeseen on palkattu yksi kokoaikainen väkivaltatyön koordinaattori.

Koordinaattorin pääasiallisena työtehtävä on antaa psykososiaalista tukea, palveluohjausta ja neuvontaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville maahan muuttaneille naisille, heidän ohjaamisekseen oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisten palveluiden pariin. Työntekijä vastaa toiminnan koordinoinnista ja verkostoyhteistyön kehittämisestä.

Monika-Naiset liitto ry sijoittaa yhden kriisityöntekijän Vantaan toimipisteeseen työskentelemään tiiviissä yhteistyössä hankkeen väkivaltatyöntekijän kanssa.

Hankkeessa tullaan kouluttamaan ja lisäämään Nicehearts-työyhteisön ja vapaaehtoisena toimivien Naapuriäitien osaamista, tunnistamaan maahan muuttaneisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa, ottamaan puheeksi ja auttamaan, tukemaan sekä ohjamaan asiakkaita oikea-aikaisesti asianmukaisiin palveluihin.

Osaamisen lisäämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään Monika-Naiset liitto ry:n, Maria Akatemian ja Aretai Oy:n kanssa.

Hanke synnyttää alueille toimintamallin väkivaltatyöhön Niceheartsin ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi.

Lisätiedot hankkeesta:

toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm johanna.sjoholm@nicehearts.com 044 367 9245

Yhteistyö:

Väkivaltatyön koordinaattori Zarghoona Niazi zarghoona.niazi@nicehearts.com p: 050 465 7579


WahvaNainen, jalkautuva neuvolatyö, marraskuu 2019

Järjestökenttä vastaa neuvolatyön tarpeeseen

Nicehearts ry tekee jalkautuvaa työtä maahanmuuttajaäitien auttamiseksi seitsemässä neuvolassa Vantaalla ja Espoossa. Rahoitusta on vaikea saada ja panostus on tarpeeseen nähden täysin riittämätöntä.

Tiedote 21.11.2019 PDF

Nicehearts logo

Nicehearts logo

X