Tietoa toiminnasta

TARINAMME

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten sekä sukupuolensa moninaisesti kokevien osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Toiminta edistää myös perheiden hyvinvointia varmistamalla että äidit jaksavat paremmin ja saavat yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja työelämään.

Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo.
Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää erikulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

TYTTÖJEN TILA

Tyttöjen Tilat löydät sekä Vantaalta että Lappeenrannasta

Tyttöjen Tilat tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen sekä moninaisesti sukupuolensa kokevien nuorten parissa. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Tyttöjen Tilalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään läpileikkaavana toimintafilosofiana, mutta erityisesti myös kohtaamisen tapana ja konkreettisena käytännön työotteena.

Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa.

Tyttöjen Tilojen toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

WahvaNainen-toimintamalli

WahvaNainen_logo

WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille Vantaalla ja Espoossa. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Yhteistyötä ja dialogia käydään viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen -toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueen palveluja.

WahvaNainen-toimintamalli on kokonaisvaltaista palveluohjausta. Tavoitteena on tukea ja auttaa toimintaan hakeutuneita asiakkaita, tarjoamalla heille tarvittavat tietotaidot arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen.

Työmme on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta sekä tuetaan naisten voimaantumista toimijoiksi. Toimimme varsinkin niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Heistä motivoituneimmat hakeutuvat jatkopolulle, työllisyyspoliittiseen toimintaan, työkokeiluun tai opiskelemaan.

Ryhmät tarjoavat vertaistukea ja mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ryhmien toiminnoissa hyödynnetään osallistujien ja vapaaehtoisten omaa osaamista eri kulttuurien kesken. Ryhmissä keskustellaan ja tutustutaan toisiin, ystävystytään tekemisen kautta. Tekemistä tarjotaan mm. erilaisten kädentaitojen, retkien, tutustumiskäyntien ja jumppatuokioiden merkeissä. Luetaan yhdessä verkoston opettajat käyvät kerran viikossa myös opettamassa suomen kieltä.

WahvaNainen-toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!


Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!
on STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke, joka ehkäisee maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymistä ja kannustaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi. Toiminnan perustana on Naapuriäiti-koulutus, joka antaa naisille:

 • vertaistukea
 • työkaluja lähiötoiminnan järjestämiseen omalla alueella
 • työkaluja muiden auttamiseen
 • tukea oman osaamisen tunnistamiseen

Voimaannuttava Naapuriäiti-toiminta luo kokonaisvaltaisen ja vertaistuellisen kasvualustan naisille oman polkunsa löytämiseen. Koulutuksen käyneet naiset toimivat vapaaehtoisina Naapuriäiteinä, jokainen omalla tavallaan. Naapuriäidit ovat asuneet jo ainakin jonkin aikaa Suomessa ja siten jokainen Naapuriäiti on oman kototumispolkunsa asiantuntija. Tämän ansiosta he voivat olla tukena eriytyisesti niille naisille, joiden kotoutuminen on vielä alussa. Naapuriäidit järjestävät omaa toimintaa ja tapahtumia, ja tekevät mielellään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Naapuriäitien verkosto on vahva; yli 200 koulutettua Naapuriäitiä Suomessa ja satoja eri puolilla Eurooppaa! Suomen Naapuriäidit osaavat yli 40 kieltä, heillä on laaja-alaista osaamista, eri puolilta maailmaa hankittua opiskelu- ja työkokemusta ja elämänkokemusta. Naapuriäitejä yhdistää halu olla aktiivisia ja vaikuttaa. Naapuriäiti-projektissa kaikkeen osaamiseen tai haluun hankkia uutta osaamista suhtaudutaan innolla, sillä ne vievät eteenpäin ja voivat myös auttaa muita.

Aitoa toimijuutta, osallisuutta, oman osaamisen käyttämistä, tarvelähtöistä ja omaehtoista toimintaa, halua auttaa toisia, vertaistukea, kohtaamista, välittämistä ja vaikuttamista. Tätä kaikkea on Naapuriäiti-toiminta!

Haluatko sinä olla Naapuriäiti? Tai tunnetko jonkun, joka voisi olla Naapuriäiti? Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää: liisa.kulta@nicehearts.com

ItseNaiset – kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää!

 

Hanke on päättynyt.

Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli maahanmuuttajataustaisille naisille Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

Toimintamalli sekä hankkeen keskeiset tulokset on kuvattu hankkeen loppujulkaisussa. 

 

Me-talot

Me-talot Espoo ja Lappeenranta ovat Nicehearts ry:n koordinoimia ja Me-säätiön mahdollistamia uudenlaisen yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Me-talo Espoo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Me-talo Lappeenranta osoitteessa Raastuvankatu 7.

Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin.

Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa me-talolla.

Me-talo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin.

Otamme Me-taloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Me-talo on paikka, jossa ei ole meitä ja heitä. On vain me.

Yhteystiedot

Sua varten somessa

Kohtasitko somessa jotain, mistä tuli hämmentävä fiilis? 

Saitko TikTokissa ilkeän viestin tai Instassa ahdistavan kommentin, joka jäi mietityttämään? 

Onko sulle lähetetty tai onko sulta pyydelty epämukavalta tuntuvia kuvia? 

Mietityttääkö, oletko kokenut häirintää? 

 

Sua varten. Sun puolella.Sua varten somessa vähentää somessa tapahtuvaa, nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, ahdistelua ja väkivaltaa.

Toiminnan kohderyhmä on 8-21 -vuotiaat, joita kohdataan nuorten suosimilla somealustoilla kuten Instagram, Tiktok ja Snapchat. Nuorille annetaan tukea ja tietoa häirinnästä ja omista rajoista, ja heitä ohjataan tunnistamaan häirintätilanteita paremmin.

Sua varten somessa toimii matalan kynnyksen tahona, johon voi ottaa yhteyttä, kun häirintää on jo tapahtunut, tai kun nuori epäilee tilanteessa olevan jotain outoa, muttei uskalla kertoa vielä kellekään, “koska mitään ei ole tapahtunut”.

Tarve tuelle nuorten digitaalisessa kasvuympäristössä on selvä: viiden hankekuukauden aikana tiimi on käynyt lähes 1000 keskustelua nuorten kanssa.

Sua varten somessa -tiimi vastaa viesteihin joka arkipäivä iltaan asti: @suavarten_official (Instagram ja TikTok)

Sua varten somessa on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen mahdollistama kolmivuotinen kehittämishanke, joka kehittää uusia, someen jalkautuvan nuorisotyön muotoja. Taustaorganisaatiot: Loisto setlementti, Puijola setlementti, Nicehearts ry.

Tiimiin saa yhteyden laittamalla @suavarten_official-tilille yksityisviestin Instagramissa tai TikTokissa, tai ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen työntekijöihin:

Minerva Kettukuja

 • @suavarten_mine (IG, Snapchat)
 • +358 44 7193191
 • minerva.kettukuja@nicehearts.com

Reetta Hänninen

 • @suavarten_repe (IG, Snapchat)
 • +358 50 3139878
 • reetta.hanninen@loistosetlementti.fi

Anni Pätilä

 • @suavarten_anni (IG, Snapchat)
 • +358 50 3642103
 • anni.patila@loistosetlementti.fi

Jenny Keilonen

 • @suavarten_jenny (IG, Snapchat)
 • +358 50 5706322
 • jenny.keilonen@puijola.net

HALLITUS

2018 – 2019

Puheenjohtaja Sari Paljakka, puh. +358 40 828 5075, paljakkasari@gmail.com

Varapuheenjohtaja Margarita Sakilayan-Latvala

Hallituksen sihteeri Jaana Marin, jaana.marin@nicehearts.com

Jäsen Eija Lehojärvi

Jäsen Helena Yliniemi

Jäsen Tuula Reiman

Jäsen Tiia Kovanen

Jäsen Katariina Hyvärinen

Jäsen Hanna Valtanen

Jäsen Kaija Putto

Hallinto

Lummetie 2b A-rappu, 4.krs, 01300 Vantaa, käynti Kirjasolan kautta

Johanna Sjöholm

Johanna Sjöholm

Toiminnanjohtaja

Miia Salo

Miia Salo

Hallinnon sihteeri

info(a)nicehearts.com, 044 572 0069

PYSY KUULOLLA

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot

Löydät meidät

Vantaa

Vantaa

toimiston puhelin

044 572 0069

Kaikki yhteystiedot

Lummetie 2b, A-rappu 01300 Vantaa

Espoo

Espoo

050 462 1771

Terveyskuja 2 B
02770 Espoo

Lappeenranta

Lappeenranta

050 448 7832

Raastuvankatu 7
53100 L-RANTA

Helsinki

Helsinki

 044 0137 136

Asukastalo Ankkuri, Paasivaarankatu 6, 00810 Helsinki
X