Tietoa toiminnasta

Tarinamme

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen, naisten ja perheiden, sukupuolen moninaisuus ja itsemäärittely huomioiden, voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Toiminta edistää myös perheiden hyvinvointia varmistamalla, että äidit ja perheet jaksavat paremmin ja saavat yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja työelämään.

Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo.
Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää erikulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

Tyttöjen Tila

Tyttöjen Tilat löydät sekä Vantaalta että Lappeenrannasta

Tyttöjen Tilat tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen parissa, sukupuolen moninaisuus huomioiden ja itsemäärittelyä kunnioittaen. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Tyttöjen Tilalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään läpileikkaavana toimintafilosofiana, mutta erityisesti myös kohtaamisen tapana ja konkreettisena käytännön työotteena.

Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa. Tarjoamme myös maksutonta seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa.

Tyttöjen Tilojen toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Toiminta Vantaalla

Toiminta Lappeenrannassa

WahvaNainen-toimintamalli

WahvaNainen_logo

WahvaNainen-toiminnassa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukea erityisesti Suomeen muuttaneille naisille Vantaalla ja Espoossa. Palveluitamme ovat kokonaisvaltainen palveluohjaus ja neuvonta sekä erilaiset naisille suunnatut vertaistuelliset ryhmät. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen-toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueiden palveluja.

Kokonaisvaltainen palveluohjaus tarkoittaa pitkäkestoista ja osallistujien tarpeista lähtevää tukea, jonka tarkoituksena on lisätä naisten toimijuutta. WahvaNainen-toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietoja ja taitoja ja näin edistää heidän kotoutumistaan ja osallisuuttaan. Palveluohjaajat tukevat naisia erilaisissa arjen asioissa, elämäntilanteisiin liittyvissä muutoksissa sekä ohjautumisessa jatkopoluille. Ryhmissä osallisuutta tuetaan yhteisen tekemisen kautta: naisten ryhmissä keskustellaan, tehdään käsitöitä, retkeillään, liikutaan ja vietetään aikaa yhdessä.

Palvelua tarjotaan tällä hetkellä suomen, ruotsin, englannin, arabian sekä ranskan kielillä.

WahvaNainen-toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Tietoa toiminnasta Espoossa

Tietoa toiminnasta Tikkurilassa

 

Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!


Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!
ehkäisee maahanmuuttaneiden naisten syrjäytymistä ja kannustaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi. Toiminnan perustana on Naapuriäiti-koulutus, joka antaa naisille:

  • vertaistukea
  • työkaluja lähiötoiminnan järjestämiseen omalla alueella
  • työkaluja muiden auttamiseen
  • tukea oman osaamisen tunnistamiseen

Voimaannuttava Naapuriäiti-toiminta luo kokonaisvaltaisen ja vertaistuellisen kasvualustan naisille oman polkunsa löytämiseen. Koulutuksen käyneet naiset toimivat vapaaehtoisina Naapuriäiteinä, jokainen omalla tavallaan. Naapuriäidit ovat asuneet jo ainakin jonkin aikaa Suomessa ja siten jokainen Naapuriäiti on oman kototumispolkunsa asiantuntija. Tämän ansiosta he voivat olla tukena eriytyisesti niille naisille, joiden kotoutuminen on vielä alussa. Naapuriäidit järjestävät omaa toimintaa ja tapahtumia, ja tekevät mielellään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Naapuriäitien verkosto on vahva; yli 200 koulutettua Naapuriäitiä Suomessa ja satoja eri puolilla Eurooppaa! Suomen Naapuriäidit osaavat yli 40 kieltä, heillä on laaja-alaista osaamista, eri puolilta maailmaa hankittua opiskelu- ja työkokemusta ja elämänkokemusta. Naapuriäitejä yhdistää halu olla aktiivisia ja vaikuttaa. Naapuriäiti-projektissa kaikkeen osaamiseen tai haluun hankkia uutta osaamista suhtaudutaan innolla, sillä ne vievät eteenpäin ja voivat myös auttaa muita.

Aitoa toimijuutta, osallisuutta, oman osaamisen käyttämistä, tarvelähtöistä ja omaehtoista toimintaa, halua auttaa toisia, vertaistukea, kohtaamista, välittämistä ja vaikuttamista. Tätä kaikkea on Naapuriäiti-toiminta!

Haluatko sinä olla Naapuriäiti? Tai tunnetko jonkun, joka voisi olla Naapuriäiti? Naapuriäiti-koulutukset alkavat keväällä 2024 Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lappeerannassa! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

ItseNaiset – kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää!

Hanke on päättynyt.

Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli maahanmuuttajataustaisille naisille Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

Toimintamalli sekä hankkeen keskeiset tulokset on kuvattu hankkeen loppujulkaisussa. 

 

Yhteisötalot

Yhteisötalot Espoo ja Lappeenranta ovat Nicehearts ry:n koordinoimia yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Yhteisötalo Espoo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Yhteisötalo Lappeenranta osoitteessa Raastuvankatu 7.

Yhteisötalot tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin.

Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa Yhteisötalolla.

Yhteisötalo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin.

Otamme yhteisötaloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteystiedot

Sua varten somessa

Kohtasitko somessa jotain, mistä tuli hämmentävä fiilis? 

Saitko TikTokissa ilkeän viestin tai Instassa ahdistavan kommentin, joka jäi mietityttämään? 

Onko sulle lähetetty tai onko sulta pyydelty epämukavalta tuntuvia kuvia? 

Mietityttääkö, oletko kokenut häirintää? 

 

Sua varten. Sun puolella. Sua varten somessa vähentää somessa tapahtuvaa, nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, ahdistelua ja väkivaltaa.

Toiminnan kohderyhmä on 8-21 -vuotiaat lapset ja nuoret, joita kohdataan nuorten suosimilla somealustoilla. Suavarten_official Instagram ja Tiktok -sisällöt auttavat tunnistamaan häirintätilanteita sekä huomioimaan omat rajat myös somessa toimiessa. Somesisältömme käsittelevät mm. seksuaalista häirintää, kiusaamista ja syrjintää, alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, ei-toivottuja nudeja ja dick pic -kuvia sekä seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Sua varten somessa toimii matalan kynnyksen tahona, johon voi ottaa yhteyttä, kun häirintää on jo tapahtunut, tai kun nuori epäilee tilanteessa olevan jotain outoa, muttei uskalla kertoa vielä kellekään, “koska mitään ei ole tapahtunut”. Käymme kuukausittain noin 300-500 keskustelua.

Sua varten somessa-tiimille voi laittaa yksityisviestiä mihin kellonaikaan ja minä päivänä tahansa. Viestiä voi laittaa Tiktokissa ja Instagramissa suavarten_official –tilille tai Snapchatissa käyttäjälle suavarten_tiimi.

Vastaamme viesteihin maanantai-torstai -välillä ja aina mahdollisimman nopeasti. Poikkeusajoista tiedotetaan somekanavilla erikseen. Jokaisen nuoren yhteydenottoon vastataan – kukaan ei jää asiansa kanssa yksin ja ilman tukea.

Suavarten-tiimi koostuu somehäirintätilanteisiin erikoistuneista nuorisotyön ammattilaisista. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sua varten somessa -toiminnan taustalla ovat Nicehearts ry ja Loisto Setlementti. Vuonna 2020 alkanut hanke on siirtynyt vakituiseksi toiminnaksi vuonna 2023.

Lue lisää Sua varten somessa -toiminnasta: www.suavartensomessa.fi

 

Työntekijöiden yhteystiedot:

Minerva Kettukuja

+358 44 7193191
minerva.kettukuja@nicehearts.com

Nea Vainio

+358 44 3250040
nea.vainio@nicehearts.com

Reetta Hänninen

+358 50 3139878
reetta.hanninen@loistosetlementti.fi

Anni Pätilä

+358 50 3642103
anni.patila@loistosetlementti.fi

Hallitus

Sari Paljakka, hallituksen puheenjohtaja (2024–2025), paljakkasari@gmail.com 

Hanna Valtanen, hallituksen varapuheenjohtaja (2023–2024) 

Jaana Marin, hallituksen sihteeri (2024–2025) 

Eija Lehojärvi, hallituksen jäsen (2023–2024) 

Helena Yliniemi, hallituksen jäsen (2023–2024) 

Pirja Paasilahti, hallituksen jäsen (2023–2024) 

Naima El Issaoui, hallituksen jäsen (2023–2024) 

Hallituksen varajäsenet: 

Margarita Sakilayan-Latvala (2023–2024) 

Heli Kolho (2024–2025)