Yrityksille

Yritysyhteistyö

Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut, ja ison osan siitä muodostaa sosiaalinen vastuu. Yhdistyksille taas yritysyhteistyö on usein tärkeä osa varainhankintaa  – niin meillekin – mutta sen ei tarvitse aina tarkoittaa pelkästään sitä. Meillä on omalla sarallamme pitkä kokemus ja paljon sellaista asiantuntemusta, jota monet yritykset tarvitsevat. Jos työmme ei ole sinulle entuudestaan tuttua, saat nopean katsauksen siitä täällä.

Yritysten ja yhdistysten yhteistyö luo uutta ajattelua

Kun yhteistyö perustuu yhteisiin tavoitteisiin, me molemmat voimme löytää uusia tapoja vaikuttaa ja toimia. Paras hyöty saavutetaan pitkäaikaisella yhteistyöllä, ja sen edellytyksiä ovat samansuuntaiset tavoitteet ja molempia osapuolia hyödyttävät tulokset.

Järjestöbarometri 2018:n kyselyyn vastanneista valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä noin 46 % tekee säännöllisesti yhteistyötä yritysten kanssa.

 

Miksi Nicehearts?

  • Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen osaaminen
  • Ainoa tyttö- ja naiserityisen työn toimija alueilla, joilla toimimme
  • Vahva panostus vaikuttavuuden arviointiin
  • Toiminta rakennettu vastaamaan ruohonjuuritason tarpeeseen eri alueilla
  • Järjestötoimijalle ominainen dynaamisuus, muutosvalmius ja avoimuus toiminnassa
  • Erinomainen kumppani yrityksille sosiaalisen vastuun ja yritysvastuun sekä kulttuurisensitiivisyyden kehittämiseksi

 

Koulutus:  Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen kohtaaminen

Tarjoamme yrityksille ja järjestöille koulutusta ydinosaamisemme alueelta. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen kohtaamisen koulutuksessa käydään läpi sitä, mitä se tarkoittaa käytännön toimintana.  Koulutuksessa syvennetään osallistujien ammatillista tietoisuutta herättelemällä ajatuksia ja kokemuksia sekä luomalla tietoa yhdessä niin kulttuurin kuin sukupuolen vaikutuksista ihmisen elämässä. Koulutuksessa keskitytään kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen kohtaamisen merkityksiin ja mahdollisuuksiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, osallisuuden, elämänhallinnan, vaikuttamismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Koulutus toteutetaan interaktiivisessa hengessä. Jokainen osallistuja nähdään tasa-arvoisena asiantuntijana ja aktiivisena oman ammatillisen kehittymisen tavoittelijana. Osallistujat pääsevät myös palauttamaan mieleen kokemuksiaan sukupuolen ja kulttuurin vaikutuksista omaan elämään ja reflektoimaan omia ajatuksia, tunteita, arvoja ja ideologiaa suhteessa aiheeseen.

Koulutuksen ihanteellinen kesto kokonaisuudessaan on 6-9 tuntia ja se voidaan jakaa kolmeen erilliseen tapaamiseen. Se  myös on mahdollista hyvin helposti toteuttaa joko osittain tai kokonaan verkossa, joten matkan pituus ei tarvitse olla este.
Koulutus sopii mm.kaikille asiakastyötä tekeville, HR alan ammattilaisille, opettajille ja varhaiskasvattajille.

Ota yhteyttä niin keskustellaan tavoitteistanne ja tarpeistanne.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja
Johanna Sjöholm:
Puh. 044 367 924
S-posti: johanna.sjoholm@nicehearts.com 

Yritys voi myös liittyä jäseneksi

Aina suora yhteistyö ole se paras vaihtoehto. Liittymällä jäseneksi yritys voi myös antaa tukensa työllemme ja kantaa omaa osuuttaan sosiaalisesta vastuusta.

Jäsenenä voi halutessaan vaikuttaa monikulttuurisen ja monimuotoisen naisjärjestömme kehittämiseen ja olla mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Tai sitten olla vain mukana ei-aktiivina jäsenenä.

Yrityksille  jäsenmaksu on 250 €.  Nicehearts ry:n hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jos olet kiinnostunut liittämään yrityksesi Nicehearts ry:n jäseneksi, voit lähettää viestin oheisen lomakkeen kautta tai soittaa toiminnanjohtaja Johanna Sjöholmille numeroon 044 3679245.

Lisääthän sähköpostiviestiin seuraavat tiedot:

Nimi/Yritys ja haluatko liittyä yhteisöjäseneksi vai henkilöjäseneksi.

 

12 + 5 =