THL:n seurantaraportti koronaepidemian vaikutuksesta hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen kertoo nuorten kokeman yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden lisääntymisestä merkittävästi. 30% tytöistä koki ahdistuneisuutta enemmän kuin pojat. Tytöt ovat raportoineet myös aiempien vuosien kouluterveyskyselyissä enemmän ahdistuneisuutta kuin pojat, mutta nyt luvuissa näkyy todennäköisesti koronaepidemian vaikutukset. Tytöt ovat olleet poikia enemmän huolissaan epidemiasta ja läheisten sairastumisen mahdollisuudesta. Etäopiskelu ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet tyttöihin poikia voimakkaammin. Myös yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet. Joka neljäs tyttö kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti ja joka toinen 8-9 -luokkalainen on kokenut seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista kahdeksan prosenttia kertoi kyselyssä kokeneensa kiusaamista viikoittain. Perusopetuksen yläluokilla heitä oli kuusi prosenttia oppilaista.

Sydäntä särkevää luettavaa! Ja totta.

Työssämme tapahtuvat kohtaamiset ja keskustelut tyttöjen kanssa vahvistavat kyselyn tuloksia. Tytöt jakavat säännöllisesti myös seksuaalisen häirinnän ja kaltoinkohtelun kokemuksia, joita heillä on somessa, mutta myös julkisilla paikoilla (esim. huutelua, nimittelyä, koskettelua). Monella on kokemus, että ei uskalla puhua näistä asioista muualla tai ei tiedä mitä tehdä tilanteissa tai miten saada apua. Seksuaalineuvonta-chatissa, jonka olemme aloittaneet syyskuussa. Seksuaalisen häirinnän kokemukset tulevat erityisesti esiin. Yksinäisyys on myös jatkuva teema; toimintaan edelleen ohjautuu enimmäkseen yksinäisiä tyttöjä.

Niceheartsin toiminnan tavoitteena on, että jokainen tyttö ja nainen, sukupuolen moninaisuus huomioiden, kokisi olevansa tärkeä, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ihminen juuri sellaisena kuin on. Tähän tavoitteeseen vastaamme mm. tarjoamalla tyttöjen tarpeista lähtevää toimintaa Tyttöjen Tiloissa Vantaalla ja Lappeenrannassa. Yksilö- ja vertaisryhmätoimintaan, sekä avoimeen toimintaan ohjautuu tyttöjä ja nuoria naisia, joilla on tarve saada tukea ja kannustusta oman elämän hallintaan ja ymmärrystä sekä vahvistusta omasta itsestä yksilönä, ainutlaatuisena ihmisenä. Meidän tehtävänämme on tarjota ammatillista tukea, turvallisempi tila, jossa kohtaamme jokaisen nuoren arvostaen ja kuunnellen.

Koronavuonna olemme fyysisen jalkautumisen lisäksi jalkautuneet sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median merkitys on kasvanut. Sitä kautta tavoitamme laajemmin kohderyhmäämme ja saamme tietoa nuorten mieltä askarruttavista asioista ja ilmiöistä. Tällä hetkellä somessa tapahtuvat keskustelut ovat liittyneet erilaisiin seksuaalisuuden teemoihin, mutta myöskin ihan arjen kuulumisten vaihtoa, liittyen vaikkapa koulunkäyntiin. Viimeisimmät keskustelut ovat liittyneet kuukautisiin ja seksiin. Itsetuhoiset ajatukset, pahat fiilikset, jaksaminen arjessa, vähemmistöstressi sekä rasismin kokemukset puhuttavat. Mahdollisuus jutella henkilökohtasesti, nopeasti ja saada juuri siihen omaan kysymykseen vastaus on ollut tärkeää. Tiktokissa seksuaalikasvatusvideot saavat laajaa huomiota: parhaalla videolla 700.000 katselua tähän mennessä. Somen kautta seuraajia on noin 10.000.

Tämä vuosi 2021 on yhdistyksen kahdeskymmenes toimintavuosi. Vuonna 2001 perustimme yhdistyksen tyttöjen ja naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vantaalla. Nyt teemme työtä pk-seudun lisäksi Lappeenrannassa ja vaikutamme valtakunnallisesti. Me olemme kasvaneet yhteiskunnallisten ja ja globaalien haasteiden edessä, lisänneet ammatillista osaamistamme ja ymmärrystämme. Antirasistinen, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote, jota opiskelemme jatkuvasti, on mahdollistanut osaltaan työmme tavoitteiden saavuttamista. Mitä enemmän meitä yhteisössämme on, sitä vaikuttavampaa työmme on.

Tytöt, naiset, osallistujat, työntekijät, vapaaehtoiset, Naapuriäidit, jäsenet, opiskelijat, työkokeilijat, kaikki yhdessä mahdollistamme muutoksen.

Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja

 

Myös sinä voit olla osa Nicehearts-yhteisöä!!

Liity jäseneksi täällä: nicehearts.com/liityjaseneksi/

Lahjoita ja tue toimintaamme täällä: nicehearts.com/lahjoita/

#Nicehearts20   #20vuottatekoja   #muutosonmeissä

X