Olimme kuuntelemassa Eksoten ja Etelä-Karjalan liiton järjestöpäivässä tulevaisuustutkija Ilkka Halavan ajatuksia järjestöjen tulevaisuudesta. Aihe oli kiinnostava, sillä olemme tänä vuonna täysi-ikäinen eli 18-vuotias järjestö, joka toimii nykyään 31 työntekijän voimin kuudessa eri kaupungissa. Vapaaehtoisia on mukana moninkertainen määrä. Toimintamme on laajentunut viime vuosina mm. Lappeenrantaan ja Helsinkiin. Olemme olleet vastaamassa sellaisiin tarpeisiin, joita alueellisesti on vahvasti noussut esiin. Samoihin aikoihin rakenteita edustava sote-malli meni jäihin ja yksilötasolla ihmisten sitoutuminen järjestöjen jäsenyyksiin vähenee, joten voi olla hyvä aika miettiä hetki järjestöjen roolia nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuustutkijan mukaan järjestöt ovat vahvoilla tulevaisuudessa. Tähän johtopäätökseen tullaan Ilkka Halavan mukaan ajatteluketjun kautta, jossa pohditaan nuorten ajattelutapoja ja arvomaailmaa. Nuorten kiinnostusta järjestötyöhön on tutkittu laajemminkin. Kehityssuunnassa on havaittu, että sekä sitoutuminen järjestötyöhön, että myös perinteinen demokraattinen päätöksenteko on menettämässä arvostusta. Mitä tästä pitäisi ajatella?

Ei sentään ainakaan mitään kielteistä. Nuoret eivät vastusta demokratiaa. Demokraattisen järjestelmän arvolasku johtuu jähmeistä, hitaista ja kankeista järjestelmistä, joita äänestysmenetelmillä tuotamme ja ylläpidämme. Monet nuoret ja eri ikäiset kaupunkilaiset haluavat olla tulevaisuudessa mukana tekemässä arvopohjalta ponnistavaa suoraa ja ripeää toimintaa. Tästä kertoo nimenomaan järjestöjen ja myös arvopohjaisten yritysten suosiminen, eikä vähiten siksi, että nämä toimijat ovat vapaita jähmäköistä viranhaltijapäätöksistä ja tekevät ketterää työtä ruohonjuuritasolla ja ihmisten kanssa. Toiminta järjestössä kanavoituu suoraan oikeaan osoitteeseen.

Muutosvalmius on järjestöjen vahvaa osaamista. Niceheartsissa ylläpidämme sitä päivittäin olemalla jatkuvasti kontaktissa ihmisten elämään, arkeen ja niissä ilmeneviin iloihin ja suruihin. Pienellä tutkimustyöllä havaitsemme nopeasti irrallisilta tuntuvien asioiden olevankin ilmiöitä, joihin on tarpeen puuttua ja etsiä ratkaisukeinoja. Ratkaisutkin tulevat useimmiten ihmisiltä itsellään. He saattavat tarvita vain pientä oikea-aikaista tukea tai suunnan näyttämistä oikeaan suuntaan.  Tätä teemme, kun kasvatamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä. Havainnoimme koko ajan asioita, joista kehitämme tarvelähtöistä toimintaa.

Järjestöt ovat myös työn tekemisen tapojen edelläkävijöitä. Perinteisen kahdeksasta neljään – toimistotyön sijaan työ järjestössä irtoaa helposti ajasta ja paikasta. Niceheartsin sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote kulkee menetelmänä ihmisen mukana kirjastoihin, Me-taloille, erilaisiin ryhmiin sekä yksilöohjaukseen. Emme tarvitse rakennuksia ja seiniä aitoihin kohtaamisiin. Tarvitsemme tietysti erilaisia resursseja työtämme tukemaan ja niitä joudumme keräämään myös lahjoituksina. Tämä kannattaa muistaa, kun mietit seuraavaa hyväntekeväisyyskohdetta!

Haluamme Niceheartsissa varmistaa sen, että jokainen ihminen voi toimia yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä ja toteuttaa itseään yksilöinä, toimijoina, vanhempina ja vapaaehtoisina. Tärkeää on, että emme tee jakolinjoja toisiamme vastaan vaan otamme kaikki mukaan, ujoimmatkin tytöt ja kotona olevat vanhemmat. Että rakennamme yhdessä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta yhteiskunnallista turvallisuutta.

Haluamme järjestösektorilla edistää ihmisten (ja alueiden) hyvinvointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee osata tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Meidän tulee puikkelehtia laajoissa verkostoissa ja tehdä läheistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Olemme järjestönä osa toiminta-alueemme ekosysteemiä, jossa on mukana asiakkaita, julkisen sektorin toimijoita, vapaaehtoisia ja muita toimijoita sekä rahoittajia.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa järjestöjen rooli tulee olemaan vahva ja tarpeellinen. Kauttamme ihmisille mahdollistuu maksuton toimintaan osallistuminen siinä hetkessä, kun sitä elämässä tarvitaan. Niceheartsissa voi tulla myös vapaaehtoiseksi sillä sitoutumisasteella, kun se on itselle mahdollista. Tarjoamme apua, tukea ja tekemistä oikea-aikaisesti. Tähän syrjäytymistä ehkäisevään työhön kutsumme mukaan kumppaneita ja toimijoita, joiden toiminta on tärkeää ja merkityksellistä ja tekee näkyväksi myös järjestöjen yhteiskunnallista roolia ja merkitystä jatkossakin.