Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm

Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm

Mennyt vuosi on haastanut meitä monella tapaa, mutta tarjonnut myös uusia mahdollisuuksia ja onnistumisia.

Alkuvuoden normaalin jälkeen saimme haasteen eteemme, kun maailmanlaajuinen koronapandemia saapui Suomeen. Poikkeustila ja sen vaatimat nopeat toimet mm. etätyöhön siirtyminen, toiminnan vieminen verkkoon, nopea sisäisen ja ulkoinen viestintä nostivat esiin niin työyhteisömme kuin toimintamme vahvuudet. Muutosvalmiutemme oli ensiluokkaista. Tilanne näytti, että meillä on riittävät ja toimivat rakenteet ja työyhteisön toimintakulttuuri kannattelee myös haasteiden edessä. 

Yhteinen tahtotila, mahdollisuus riittävään tukeen ja tunteiden käsittelyyn sekä selkeät ohjeet ja toimintatavat mahdollistivat onnistumisen. 

Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi toki oli ja on koetuksella edelleen, kun olemme joutuneet toistamaan kevään tapaan työn ja toiminnan kohtaamat muutostarpeet. Ensiarvoisen tärkeää on varmasti ollut jatkuva työnohjaus, avoin keskustelu ja jokaisen työntekijän mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Etätyö vaatii kaikilta joustavuutta ja kärsivällisyyttä. Työ on täytynyt suhteuttaa olemassa oleviin resursseihin ja mahdollisuuksiin, toimintaympäristöön. Perheen ja työn yhteensovittaminen vaatii joustavuutta kaikilta osapuolilta.  

Meille ihmisten kohtaaminen fyysisesti on ensiarvoisen tärkeää ja nyt teemme parhaamme, että jokainen tulisi kohdattua myös verkon välityksellä.  

Yksilötyötä olemme tehneet läpi vuoden fyysisesti, samassa tilassa, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kanssa huomioiden turvallisuus asiat erityisellä huolellisuudella.   

Onnistumisestamme kertoo se, että saimme pidettyä lähes kaikki toiminnan piirissä olleet ihmiset mukana myös etä– ja verkkotyössä. Verkkotyöskentelyn kautta löytyi myös uusia ihmisiä ja nousi uusia tarpeita ja oivalluksia esiin. Lisää onnistumisista ja oivalluksista voitte lukea joulun uutiskirjeestä (tilaa tästä, niin saat jatkossa Niceheartsin kuulumisia 4-5 kertaa vuodessa)

Naisiin kohdistuva lähisuhde- ja perheväkivalta kasvussa

Vuoden aikana on noussut esiin uusia tarpeita, joihin mekin yritämme vastata toimintaamme kehittämällä. Naisiin kohdistuva lähisuhde- ja perheväkivalta on ollut kasvussa. Kesäkuussa saimme Stean erillisrahoituksen loppuvuodelle mikä mahdollisti väkivaltatyömme toiminnan kehittämisen ja konkreettisen auttamisen. Yhteistyö on tiivistynyt ja sujuvoitunut eri viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Onneksi Stea myönsi työlle jatkoa myös vuodelle 2021.  

Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi on asia joka herättänyt huolta myös meissä tänä vuonna enenevissä määrin. Valtaosa ihmisistä voi hyvin, mutta liian moni huonosti ja poikkeustilanne vaikuttaa monen perheen ja ihmisen elämään hankaloittavasti. Tuen tarve on suuri ja moninainen. Kohtaamisten tärkeys, vaikka verkonkin välityksellä, on monelle ensiarvoisen tärkeää. Se että on tullut kuulluksi ja nähdyksi, hyväksytyksi ja saa jakaa myös ilon asioita luo uskoa huomiseen.  

Pienin mutta kestävin päätöksin

Uskomme vahvasti tulevaisuuteen ja siihen, että yhdessä tekemällä tämäkin tilanne selviää ja pääsemme palaamaan uuteen normaaliin. Globaali tilanne on monella tapaa haastava ja tämä oli tärkeä harjoitus meille kaikille. Me ajattelemme Niceheartsissa, että jokaisella teolla on vaikutusta ja seurausta. Vaikka emme ole tekemässä suuria päätöksiä, voimme todellakin vaikuttaa pienin, ratkaisevin ja kestävin päätöksin omalta osaltamme tulevaisuuden muodostumiseen. 

Toimimalla esimerkillisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti sekä ekologisesti kestävällä tavalla vaikutamme jokainen huomiseen. Kantavana voimana on arvostus, kunnioitus ja rakkaus toisiamme sekä äiti luontoa kohtaan.  

Jos haluat tukea toimintaamme voit tehdä kertalahjoituksen ja antaa vaikka vastuullisen joululahjan läheisellesi tai ystävällesi – ei tavaraa vaan ajatus joka oikeasti auttaa! Saat halutessasi tervehdyksen, jonka voit lähettää lahjan vastaanottajalle. Täältä löydät lisäohjeet. 

Kiitos tästä vuodesta kaikille toimintamme parissa oleville ihmisille ja yhteistyötahoille sekä rahoittajille. Ja ensi vuonnahan Nicehearts ry juhlii 20-vuotista taivaltaan! 

 Haluan toivottaa rauhallista joulua ja parempaa uutta vuotta 2021 

 Johanna Sjöholm, Nicehearts ry, toiminnanjohtaja  

X