Kirjoittaja: Noora Paananen

Olen sosionomiopiskelija Noora ja tein viimeisen opintoihin kuuluvan harjoittelujakson Niceheartsilla, Vantaan Tyttöjen Tilassa. Päätin hakea juuri tänne, sillä Niceheartsin arvot kohtaavat omieni kanssa, koen nuorten kanssa työskentelyn itselleni merkitykselliseksi ja  haluan valmistuttuani työskennellä tyttö- ja naiserityisen työn parissa.

Pääasialliset tehtäväni harjoittelussa olivat Tyttöjen Tilan ryhmien suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen, sekä sisällöntuotto Tyttöjen Tilan somekanaviin. Olin mukana erityisesti Sateenkaariryhmässä sekä Avoimessa olohuoneessa. Lisäksi osallistuin yhteisiin palavereihin ja työskentelin osana koko Niceheartsin työyhteisöä.

Harjoittelu ylitti odotukseni, viihdyin paremmin kuin olin osannut toivoa. Sain olla tiiviinä osana tiimiä ja koko yhteisöä, minuun luotettiin ja sain ottaa vastuuta. Työssä sai käyttää luovuutta ja opiskelijoiden ideat otettiin innolla vastaan. Meillä oli ihana pieni tiimi, joka kannusti toisiaan keskusteluun ja itsereflektioon. Samoin sain koko käydä hyviä keskusteluita myös koko Niceheartsin työyhteisön kanssa yhteisissä tapaamisissa.

Parasta harjoittelujaksossa oli ehdottomasti nuorten kohtaaminen ja heidän ajatustensa kuuleminen. Nuoret tulivat minulle tutuiksi ja tärkeiksi. Erityisesti minulle on jäänyt mieleen, kun osallistuimme yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa tämän syksyn Pride-juhlaan.

Jos sinua kiinnostaa työskennellä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen nuorisotyön parissa, suosittelen ehdottomasti hakemaan Niceheartsille ja Tyttöjen Tilaan harjoitteluun! Kiitos kaikille Niceheartsilaisille ihanasta harjoittelupaikasta ja tärkeästä työstä, mitä teette.

#muutosonmeissäkaikissa #harjoittelut #kiitollisuus

X