Kirjoittaja: Merja Heino-Kukkurainen, erityisasiantuntija, Eksote maahanmuuttopalvelut

Kaunis järvimaisema

Kuva: Merja Heino-Kukkurainen

Tervehdys kesäisiltä Saimaan rannoilta, Etelä-Karjalasta. Vaikka aurinko paistaa ja on kesäisen lämmintä, palaan vielä hetkeksi menneen talviajan työskentelyyn.

Etelä-Karjalassa päivitettiin kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024.  Kotouttamisohjelma on kaikkien Etelä-Karjalan kuntien yhteinen. Eksoten maahanmuuttopalvelut- yksikkö vastasi ohjelman laatimisesta.

Kotouttamisohjelman osa-alueiksi määriteltiin maahan muuttaneiden osaaminen, koulutus ja työllistyminen, monitoimijainen yhteistyö, pakolaisesta kuntalaiseksi, perheiden kotoutuminen ja kaikkien Etelä-Karjala. Halusimme, että ohjelma on ”ihmisen kokoinen” ja mahdollisimman konkreettinen. Ja ennen kaikkea halusimme päivittää sen yhdessä monitoimijaisen verkostomme kanssa.

Työskentelymme perustui osa-aluekohtaiseen työpajatyöskentelyyn. Toteutimme työpajat poikkeuksellisesti etänä. Vaikka vähän arkana ja epävarmoinakin lähdimme kokeilemaan uutta toimintatapaa, se osoittautui toimivaksi. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 60 eri osallistujaa.  Vahva ajatuksemme oli, että työpajoissa olemme kaikki mukana ihmisinä, kuka mistäkin, tuoden mukanamme omat ajatuksemme teemaan liittyen. Työpajoihin osallistuneet kiittelivät paljon niissä käytyä keskustelua ja pohdintoja. Erityisen arvokasta oli ollut kuulla kotoutumisen kokemusasiantuntijoiden, Suomeen muualta muuttaneiden ihmisten ajatuksia ja tuntemuksia käsiteltävistä aiheista.

Ihmetellä ja miettiä yhdessä, miten arvokasta se onkaan!

Kotouttamisohjelmamme vahvana johtoteemana on, että Etelä-Karjala on kaikille hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää. Tunnistimme paljon hyviä ja toimivia asioita, joista haluamme pitää kiinni. Huomasimme myös, että vielä paljon asioita, joita täytyy edistää ja kehittää. Siinä on jokaisella oma tärkeä rooli. Kutsummekin kaikki mukaan toimimaan.

Nicehearts ry. on Lappeenrannassa erittäin tärkeä kumppani ja kanssatoimija maahanmuuttotyön verkostossa ja kotoutumisen edistämisen toimintaympäristössä.  Naapuriäidit- toiminnan kehittymistä olen saanut seurata ohjausryhmän jäsenen, kuin myös yhteistyökumppanin näkökulmasta. Sitä on ollut riemullista seurata. Kiitos siitä. ME-talon toimintaympäristö on tärkeä toiminnan ja tekemisen paikka, johon on ihmisten helppo tulla.  Monia toimintoja suunnittelemme ja toteutammekin yhteistyössä. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste Momentti toimii Lappeenrannassa ME-talossa. Siinäkin on meillä yhteisen kehittämisen paikka.  Myös Nicehearts ry:n  moninainen rooli asiantuntijatahona on arvokas eri foorumeilla Etelä-Karjalassa.

Suuret kiitokset kuluneista yhteistyön vuosista ja Lämpimät Onnittelut merkkivuoden johdosta!

Kiitos että olette!

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma. Kuva: Merja Heino-Kukkurainen

 

Merja Heino-Kukkurainen, erityisasiantuntija, Eksote maahanmuuttopalvelut

Etelä-Karjalan alueella maahanmuuttajien kotouttamistyötä tehdään laajassa maakunnallisessa yhteistyöverkostossa, johon kuuluu alueen kunnat, viranomaistahot, yhdistyksiä sekä muita toimijoita. Eksote koordinoi maakunnallisia kotoutumisen edistämisen palveluita. 

Lisätietoa ja Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2021-2024: 

https://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/Sivut/default.aspx

 

 

 

 

 

X