Huolemme kohteena ovat kaikki tytöt ja naiset, lapset ja perheet, jotka olivat erityisen tuen tarpeessa jo ennen poikkeustilannetta. Huoli perheiden, äitien ja lasten jaksamisesta, erityisesti jos tilanne pitkittyy, on suuri. Moni perhe painii arjessaan eristäytyneinä, mielenterveyden, toimeentulon, väkivallan, yksinäisyyden parissa. Miten kauan he jaksavat? Milloin aiemmat traumat nousevat esiin? Milloin tilanne kotona kärjistyy? Miten he tulevat autetuksi?

Monet perheet ovat kohdanneet haasteita yhdenvertaisuuden näkökulmasta yrittäessään huolehtia perheen toimeentulon ja pärjäämisen kannalta olennaisista asioista viranomaispalveluissa. Kela, TE-toimisto, lääkärit ja monet muut yhteiskunnallisesti tärkeät palvelut eivät vastaanota asiakkaita lainkaan. Viranomaiset sulkivat palvelupisteensä ja vei toiminnot verkkoon. Saavutettavuus on erittäin huono vieraskielisille asiakkaille. Joiltakin on ruoka ollut loppu, joku ei ole astunut ulos viikkoihin. Toimeentulo on uhattuna, koska ei ole mahdollisuuksia toimittaa hakemuksia sähköisesti. Ei ole mahdollisuutta soittaa, koska kielitaito ei yksinkertaisesti riitä. WahvaNainen-palveluohjaajamme ja Naapuriäiti-vapaaehtoisemme tukevat ja auttavat asioiden selvittämisessä sekä viranomaisten kontaktoinnissa tilanteen sallimissa rajoissa.

Giving Tuesday Now 5.5.2020

Nicehearts ry tarvitsee apuasi tärkeän työn jatkuvuuden varmistamiseksi. Olemme mukana Giving Tuesday Now -varainkeruupäivässä, voit lahjoittaa esim tekstiviestillä.

Useiden naisten kielitaito ja osaaminen ei riitä tilanteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Moni saa luotettavan tiedon sijaan virheellistä tietoa kaukaa kotimaastaan. Onneksi on paljon monikielistä materiaalia, mutta saadaanko se oikeisiin osoitteisiin? Nicehearts teki oman ponnistuksensa tilanteen parantamiseksi ja loi sivun mihin on koottuna ajan tasaista tietoa ja virallisia ohjeita eri kielillä vapaaseen jakeluun.

Lasten oppiminen mietityttää monia perheen äitejä ja he tuntevat huonommuutta kun eivät pysty auttamaan lapsiaan kouluasioissa. Tiedotus Wilmassa on vaikeaselkoista ja heikosti saavutettavaa vieraskielisille. On erittäin haastavaa, ellei jopa mahdotonta opiskella ja hoitaa asioita, jos kotona ei ole nettiyhteyttä tai tarvittavia laitteita. Onneksi osa lapsista löytää etäyhteyden päässä oleviin tukipalveluihin ja saa tukea koulun käyntiin. ”paljo on 3000 jaettuna kuudella” -tyylisiä kysymyksiä tippuu tekstiviestillä ohjaajien kännyköihin.

Miten varmistetaan ihmisten oikeusturva ja toimeentulo? Toteutuuko tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus?!

Suomi tulee rakentamaan yhteiskuntaa muiden maiden joukossa, niin talouden kuin fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta seuraavat vuodet. Miten hyvin puhallamme yhteen hiileen näyttää sen, kuinka kauan kestää yhteiskuntamme saaminen takaisin koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mittarit toivon sisältyvän joka ikiseen toimenpideohjelmaan – ja erityisesti kun laaditaan strategiaa seuraavaa kriisiä vastaan.

Jokaiselle on helpottavaa huomata, ettemme ole huoliemme kanssa yksin. Tukea ja turvaa tarjotaan monen tahon kautta. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset, nuoret, perheet ovat hyvin vaikeasti tavoitettavia. Tietoa tuleekin levittää laajasti, eri kanavissa ja monella eri tavalla.

Kiitosta saavat rahoittajat, jotka ovat avanneet uusia hakuja tilanteen hoitamiseksi ja antaneet liikkumavaraa järjestöille sopeuttaa ja muuttaa toimintatapojaan hyvin nopealla aikataululla. Kiitos myös kaupunkien työntekijöille joiden kanssa yhteistyössä olemme monia haasteita ratkoneet.

Kovasti mietityttää työntekijöiden jaksaminen jos tilanne pitkittyy. Samaan aikaan mietityttää resurssien riittävyys kun asiakasmäärät lähtevät kasvuun, mikä on hyvin todennäköistä. Todennäköistä on myös se, että tarpeet ovat tilanteen jälkeen moninaisempia, laajempia ja syvempiä. Strategiaa loppuvuoden toiminnoista tehdään nyt!

Järjestöt tarvitsevat julkista rahaa toimiakseen ja Stean uutisoinnit veikkausvarojen vähenemisestä ovat tietysti huolestuttavia. Tuleeko valtio järjestöjen apuun ja päättää huomioida kolmannen sektorin tarpeet syksyn lisäbudjetissa? Muistetaanhan myös ottaa järjestöt mukaan etsimään toimivia ratkaisuja ja mukaan yhteistyöhön.

Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja

Nicehearts ry tarvitsee apuasi tärkeän työn jatkuvuuden varmistamiseksi. Olemme mukana 5.5.2020 GivingTuesday Now -varainkeruupäivässä, voit lahjoittaa esim tekstiviestillä: Lähetä tekstiviesti 10 autan numeroon 16 588 ja tuet toimintaamme 10 eurolla.

 

 

 

 

 

X