in English and Hebrew below

Kirjoittanut Dana Graydi, Naapuriäiti ja harjoittelija Naapuriäiti-projektissa

Muutin Suomeen noin 9 vuotta sitten, ja ensimmäinen vuosi täällä oli jännittävä! Nautin neljästä vuodenajasta Suomessa, varsinkin ei-liian kuumasta kesästä ja talvella olevasta lumesta sekä monipuolisesta kulttuurisesta ilmapiiristä Helsingissä. Mutta haasteeni alkoivat pian. Yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä haasteista minulla on sosiaalisen verkoston puute, ystävien puute. Kävin tosi monilla suomen kielen kursseilla, mutta en koskaan saanut siellä todellisia ystäviä, joiden kanssa pysyä yhteydessä ja joiden kanssa kamppailla yksinäisyyden tunnetta vastaan pitkien vuosien ajan.

Sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyi merkittävästi, kun aloitin opinnot Laurean ammattikorkeakoulussa ja kun tulin äidiksi. Opiskelujen aikana tapasin monia maahanmuuttajanaisia, joilla on samanlaisia ​​haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa ja joilla on samanlainen koulutustausta. Kun tulin äidiksi, liityin englanninkieliseen äitien ja vauvojen ryhmään, jonka äidit olivat monikulttuurisessa suhteessa. Siellä jaoin kokemukseni uutena maahanmuuttajaäitinä Suomessa. Siellä sain muutamia hyviä ystäviä, joihin olen yhteydessä edelleen. Kuulin Niceheartsista useita kertoja, kun etsin sosiaalisia aktiviteetteja ja opiskelutovereiltani. Kun oli aika suorittaa työharjoittelu, valitsin Naapuriäidit-projektin. Tunsin, että tämä voi olla paikka, josta en saa vain kokemusta työelämästä Suomessa, mutta voin myös auttaa tekemään myönteisiä sosiaalisia muutoksia naisten elämässä.

Olen tutustunut kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyden termiin opinnoissani ja myöhemmin Naapuriäiti-koulutuksessa. Pidän erityisen tärkeänä tämän termin soveltamista Naapuriäiti -hankkeeseen. Yhteisön luominen, joka perustuu tietoisuuteen erilaisista kulttuureista ja kulttuurien kunnioittamisesta, on erittäin tarpeen Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Kaikki yhteisöt eivät korosta kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyden merkitystä, mikä on minulle erittäin tärkeää. Tulin maasta, josta monilla on poliittinen mielipide ja minusta tuntuu usein epämukavalta kertoa, mistä olen kotoisin. Huolestuin siitä, että ihmiset voisivat tuomita minut syntymämaani tai uskontoni mukaan ja yleistää minut kielteisesti. Naapuriäideistä löysin paikan, jossa voin olla oma itseni ilman, että minua arvostellaan tai kritisoidaan. Olen hyväksytty sellaisena kuin olen. Jaettu kokemus maahanmuuttajanaisena Suomessa on liima, joka yhdistää kaikki yhteisöön.

Minun neuvoni muille on olla aktiivinen. Maahanmuuttajille saattaa olla haastavaa löytää paikkansa Suomeen, mutta se ei tarkoita, että henkilön ei pitäisi olla sosiaalisesti aktiivinen. Liity työpajoihin kiinnostavista aiheista, osallistu erilaisiin aktiviteetteihin ja ohjelmiin, joita Nicehearts (ja muut kansalaisjärjestöt) tarjoavat täällä Suomessa. Löydä paikka, sinun turvallinen paikka. Et voi koskaan tietää, mitä tietoa, tukea ja yhteyksiä muut voivat tarjota. Sinä Kuulut. Sinä olet merkityksellinen ja sinä et ole yksin.

The Search for Belonging

by Dana Graydi, Neighborhood mother and an intern at the Neighbourhood mother project

I moved to Finland around 9 years ago and my first year here was exciting! I enjoyed the 4 seasons in Finland, especially the not-too-hot summer and the snow in the winter, and the diverse cultural atmosphere that is in Helsinki. But my challenges were soon to come. One of the first and main challenge I had is the lack of social network, lack of friends. I went to so many Finnish language courses but never made real friends there who stayed in contact and struggled with feeling lonely for serval long years.

My social interaction increased significantly when I started my studies in Laurea University of Applied Science and when I became a mother. During my studies I met many immigrants’ women who face similar challenges in the Finnish society and had similar educational background. When I became a mother, I joined mothers & baby group in English, where the mothers are part of intercultural relationship. There I shared my experiences as a new immigrant mother in Finland. There I made few good friends who I’m in touch until today. I heard about Nicehearts several times, when I searched for social activities and from my fellow students. When it was time to do my internship, I chose Neighbourhood Mothers project. I felt this can be a place where I won’t only get the experience of working life in Finland but also would be able to make some positive social change in women’s life.

I have been introduced to the term of cultural sensitivity in my studies and later in the training neighbourhood mother offers. What I find particularly important is the implementation of this term in the neighbourhood mother project. Creating a community which is based on awareness to different cultures and respect them is much needed in Finland and all over the world.

Not every community emphasized the importance of cultural sensitivity, which is very important to me personally. I came from a country that many have political opinion of it, and I often feel uncomfortable to tell where I’m from. I worried that people might judge me according to my birth country or my religion and generalize me in a negative way. In neighbourhood mothers I found a place where I can be myself, without being judged or criticised. I’m acceptable as I am. The shared experience I had as an immigrant woman in Finland is the glue that connects all as a community.

My advice to other is to be active. It might be a challenge for immigrants to find their place in Finland, but it does not mean a person shouldn’t be socially active. Join workshops in topics you are interested about, take part of different activities and programs that Nicehearts (and other NGOs) offers here in Finland. Find your place, your safe place. You never know what knowledge, support and connections others can offer. You Are Belong. You are matter and you are not alone.

החיפוש לשייכות

עברתי לפינלנד לפני בערך 9 שנים והשנה הראשונה שלי פה הייתה מרגשת! נהניתי מארבעת העונות של פינלנד, בייחוד מהקיץ הלא חם והשלג בחורף, והאוירה התרבותית המגוונת שיש בהלסינקי אבל האתגרים לא איחרו לבוא. אחד האתגרים הראשונים והעיקריים שהיו לי היה חוסר חברה, בחברים. הלכתי לכל כך הרבה קורסים בכדי ללמוד את השפה הפינית, אך מעולם לא רכשתי שם חברים אמיתיים שנשארו בקשר והייתי בודדה במשך שנים ארוכות.

מעגל החברים שלי גדל משמעותית כשהתחלתי את ללמוד לימודים מקצועיים בLaurea וכשהפכתי להיות אמא. במהלך לימודי פגשתי מהגרות רבות שהתמודדו עם אתגרים דומים לשלי עם החברה הפינית ובעלות רקע אקדמאי דומה. כשהפכתי לאמא, הצטרפתי לקבוצה של אימהות ותינוקות באנגלית, בעוד האימהות הן חלק ממשפחה דו-תרבותית. במפגשים אלו שיתפתי את חוויותיי כאמא טרייה וכמהגרת בפינלנד. כמה אימהות מהקבוצה נהיו חברות טובות שלי, שאיתן אני בקשר עד היום. שמעתי על ארגון נייסהארטס’Nicehearts  מספר פעמים, כשחיפשתי אחר פעילויות חברתיות ומחברי ללימודים. כשהגיע הזמן שלי לבחור מקום עבודה להתמחות בו בחרתי בפרויקט Neighbourhood Mothers של ארגון Nicehearts. הרגשתי שזה יכול להיות מקום בו לא רק אקבל ניסיון בחיי העבודה בפינלנד אלא גם אוכל לעשות שינוי חברתי חיובי כלשהו בחיי נשים מהגרות כמוני.

הכרתי את המונח רגישות תרבותית עוד בלימודיי ולאחר מכן בהכשרה שהפרויקט Neighbourhood Mothers מציע. יישום המונח של רגישות תרבותית בקהילה של נשים מהגרות של הפרויקט שלנו הוא משמעותי מאוד עבורי. יצירת קהילה המבוססת על מודעות לתרבויות שונות וכיבודן נחוצה מאוד בפינלנד ובעולם כולו.

לא כל קהילה מדגישה את החשיבות של רגישות כלפי תרבויות שונות, שחשובה לי מאוד אישית. באתי ממדינה שלרבים יש דעה פוליטית עליה, ולעיתים קרובות אני מרגישה לא בנוח לספר מאיפה אני. אני לפעמיים דואגת שאנשים עלולים לשפוט אותי לפי ארץ הולדתי או בגלל הדת שלי ולהכליל אותי בצורה שלילית. בפרויקט של Neighbourhood Mothers מצאתי מקום בו אוכל להיות אני, מבלי להישפט או לבוא תחת ביקורת כלשהי. אני שייכת כפי שאני. החוויה המשותפת שלי כמהגרת בפינלנד היא הדבק המחבר את כולן כקהילה.

העצה שלי לאחרים היא להיות פעילה. זה יכול להיות אתגר עבור מהגרות למצוא את מקומן בפינלנד, אבל זה לא אומר שלא צריך להיות פעילות מבחינה חברתית. הצטרפו לסדנאות בנושאים שמעניין אתכן, תשתתפו בפעילויות ותוכניות שונות שמציעה NICEHEARTS (וארגונים לא ממשלתיים אחרים) בפינלנד. תמצאי את המקום שלך, את המקום הבטוח שלך. את אף פעם לא יודעת איזה ידע, תמיכה וקשרים אחרים יכולים להציע לך. את שייכת. את חשובה ואת לא לבד.

X