Tänään alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019.

Julkaisemme muutamia kannanottoja, näin vaalien alla, nostaaksemme esiin työssämme näkyviä epäkohtia, joihin haluamme uusien kansanedustajien vaikuttavan.

Jos halutaan lisää lapsia, tarvitaan konkreettisia tekoja yhteiskunnalta!

”Kolmas lapsi voisi tulla, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Lapsilisiä ja tukia ei saa karsia ja kotihoidontukeen tarvitaan korotus ”, kommentoi Espoon Me-talolla MLL perhekahvilassa käyvä vanhempi.

Nicehearts ry:n koordinoimassa Espoon Me-talossa käyvien perheiden näkemykset ovat monin tavoin hyvin yhteneväisiä Väestöliiton Perhebarometrin 2018 kanssa. Vanhemmat toivovat, että heidän kotona tekemäänsä työtä arvostetaan, ja että lapset nähtäisiin yhteiskunnassamme tulevaisuuden resursseina, joihin panostetaan asianmukaisilla perhetuilla.

Vanhemmilla on konkreettisia toiveita ja tarpeita perhepalveluille. Esimerkiksi neuvolan pitää ohjata ja jakaa perheille etukäteen tietoa, mitä palveluita ja tukea on olemassa ja saatavilla. Etukäteen, koska kriisin ollessa päällä on jo myöhäistä. Esimerkiksi perheneuvolan palveluihin ei pääse heti, jolloin tilanteet voivat kärjistyä. Myös perhetyön lasten- ja kodinhoitoapua kaivataan ehdottomasti enemmän.

Vanhemmat korostavat, että päivähoitopaikat pitää taata lähipäiväkodista ja sisarukset tulee saada samaan päiväkotiin. Liian pitkistä matkoista aiheutuu lapsille kohtuuttoman pitkiä hoitopäiviä. Iltapäiväkerhon tulisi olla ilmaista ja lapsille tulee taata iltapäiväkerhopaikka, jotteivat lapset joudu olemaan yksin kotona 1. luokalta lähtien.

Nicehearts ry:n mielestä perhepalveluissa pitää korostua ennaltaehkäisevä tuki ja toiminta. Maahanmuuttajaperheitä täytyy erityisesti tukea. Moni äiti on yksin lasten kanssa kotona pitkäänkin ja jää vaille kotoutumispalveluilta, kuten kielen oppimista. Ongelmat kasautuvat, mikä näkyy terveydenhuollossa.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken edistäisi naisten työmarkkina-asemaa, uralla etenemistä ja palkkatasa-arvoa; helpottaisi kummankin vanhemman työn ja perheen tasapainottamista; vahvistaisi isien vanhemmuutta; lisäisi lasten ja perheiden hyvinvointia sekä toteuttaisi vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaisempaa jakautumista naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen kesken. Työnantajilta tarvitaan joustavampaa asennetta. Valtion pitäisi tukea työnantajia tasaisiemmin, jotta joustaminen on mahdollista, eikä kasautuisi naisvaltaisille aloille.

Väestöliiton Perhebarometrissa 2018 kritiikin kohteeksi nousevat perheille annettava tuki, joka nähtiin epäjohdonmukaisena ja perheiden kahtiajakoa hyvä- ja huono-osaisiin edistävänä. Perheillä on huoli köyhistä lapsiperheistä niin tutkimuksessa kuin Niceheartsin ja Me-talon toiminnassa käyvien vanhempien puheissa.

Lapsissa on tulevaisuus ja päättäjillä on valta vaikuttaa siihen, millaiseksi se muodostuu. Pitkäjänteisellä, vakaalla ja oikea-aikaiseen tukeen perustuvalla perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa suoraan perheiden hyvinvointiin ja sitä kautta syntyvyyteen.

#eduskuntavaalit2019 #yhdessävoimmevaikuttaa #yhdessäolemmeenemmän #äänestä

X