Olemme valitettavan usein kuulleet, kuinka sukunimi, ikä, sukupuoli, ulkoiset piirteet, uskonto, vamma, sairaus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu tekijä on ollut monelle verkostomme jäsenelle esteenä työhaastatteluun pääsemiseen tai työpaikan saamisessa. Joissain tapauksissa nämä tekijät ohjaavat ihmisille suositeltuja opiskelu- ja työpaikkoja.

Sukupuoleen liittyvät ennakkokäsitykset ovat valitettavan totta.  Sen vuoksi kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote on tärkeää ihmisten kohtaamisessa. Työotteen avulla pääsemme purkamaan aktiivisesti stereotypioita ja tuomaan esiin yksilön potentiaalia.

Kokemustemme mukaan ihmisillä on vahvoja ennakkokäsityksiä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten naisten mahdollisuuksista ja ”rajoituksista” esim. uskonnon perusteella.

On tärkeää luoda sellaisia turvallisempia tiloja, joihin ihmiset kokevat olevansa tervetulleita omana itsenään ja oikeasti pääsevät osalliseksi johonkin yhteisöön. Ajatuksenamme on saada kohderyhmä toimijaksi. Kaikki varmasti tiedämme, mitä syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen aiheuttavat yksilössä. Sen hinta yhteiskunnalle on kallis. Tämän vuoksi poliittisilla ratkaisuilla on valtava merkitys. Monet poliittiset ratkaisut estävät ja lisäävät syrjäytymistä ja edistävät segregaatiota.

Esimerkkejä poliittisten ratkaisujen vaikutuksista voidaan nähdä esimerkiksi vanhemmuuden kustannuksien jakautumisessa naisvaltaisille aloille tai hoivavastuun kasaantumisessa naisten harteille. Tämä näkyy vielä vahvemmin maahan muuttaneiden naisten keskuudessa, joilla usein vanhempainraha ja lapsilisä nähdään myös ainoana tulovaihtoehtona. On huolestuttavaa, jos tämä on ainoa näköala tulevaisuuteen.

Poliittiset ratkaisut voivat lisätä naisten määräaikaisia työsuhteita entisestään. Toisaalta osa-aikatyö olisi monelle paras vaihtoehto perhetilanteen takia. Peräänkuulutamme työelämän joustavuutta yksilöiden ja perheiden omat tarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Mihinkään tilanteeseen ei varmasti ole olemassa yhtä ainoata ratkaisua, mutta jousto ja elämäntilanteiden huomioiminen edistää asioita huomattavasti parempaan suuntaan.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, kuinka yhteiskuntamme rakenteita ja ihmisiin liittyviä rooleja esitellään maahanmuuttajien koulutus- ja kotoutumispolitiikassa.

Yhteiskunta ohjaa edelleen ihmisiä sukupuolen mukaisesti perinteisille aloille. Oletetaan edelleen äidin olevan kotona lasten kanssa. Päätellään henkilön puolesta hänen mahdollisuutensa ja alanvalinta. Erityisesti maahanmuuttajanuoria ohjataan ammattioppilaitoksiin, eikä lukiota pidetä hyvänä vaihtoehtona.

Moni asiakkaamme on kohdannut haasteena sen, ettei työharjoittelupaikassa pääse tekemään oikeita töitä. Paikan saamiseksi voi joutua tekemään paljon työtä ja jos sen saa, niin tehtävät ovat usein sellaisia, joissa ei pääse keskustelemaan suomea tai edistämään todellisia työelämätaitoja.

Töihin palkataan useimmin kantasuomalainen, erinomaisesti suomea puhuva ja kirjoittava henkilö. Toisaalta myös yhteisön ja perheen painostus voi estää osaa maahanmuuttajataustaisia naisia valitsemasta ns. miesvaltaista alaa tai hakemaan töihin tai etenemään uralla, koska naisen paikkaa ei aina edes nähdä työelämässä.

Työnantajan näkökulmasta organisaation käytännöt ja olemassa olevat rakenteet, ennakkoluulot ja asenteet voivat olla esteenä palkkaukselle.  Nähdään helposti palkkaukseen liittyviä esteitä mahdollisuuksien sijaan.

Digitaalisuus on myös todella iso este monelle asiakkaallemme ja väistämättä vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Monella asiakkaallamme ei ole varaa ostaa älypuhelinta tai tietokonetta. Monella ei ole varaa rahoittaa nuoren tai omaa opiskelua. Monella ei ole varaa edes kaupungin sisäiseen bussilippuun.

Kymmenen esimerkkiä edistää työelämän yhdenvertaisuutta

  1. Laatikaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka edistää suunnitelman toteutumista käytännössä.
  2. Rekrytoinnissa käytä positiivista erityiskohtelua, jonka tavoitteena on saada aidosti erilaisia ja eri taustaisia ihmisiä palkkalistoille.
  3. Markkinoinnissa ja viestinnässä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tehdään läpileikkaavasti.
  4. Toimi esimerkkinä!
  5. Uskalla puuttua syrjivään kohteluun, rasismiin, häirintään, epäasialliseen kohteluun, kiusaamiseen!
  6. Osallistu vaikuttamistyöhön missä puretaan vallitsevia vääriä käsitteitä ja oletuksia ja edistetään positiivista asennetta monimuotoisuuden edistämiseksi.
  7. Tunnista syrjiviä käytänteitä ja rakenteita ja puutu niihin.
  8. Tunnista omat etuoikeutesi ja piilevät syrjivät asenteet toimintaympäristössämme.
  9. Edistä joustavan työkulttuurin kehittymistä, käy avointa dialogia.
  10. Tee työtä aina toisia arvostaen ja kunnioittaen.

The most exciting breakthroughs of the twenty-first century will not occur because of technology, but because of an expanding concept of what it means to be human- John Naisbitt

Näillä ajatuksilla kutsumme kaikki tunnistamaan ja haastamaan yhteiskunnan syrjivä rakenteita ja tekemään työtä aidon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

 

X