Kirjoittaja: Riitta Salasto,  Nicehearts ry:n jäsen, Vantaa

Nicehearts ry:n täyttäessä 20 vuotta haluan lämpimästi onnitella monipuolista ja osaavaa järjestöä hyvästä sosiaalisesta työstä eri etnisen taustan omaavien naisten keskuudessa. Kun järjestö perustettiin vuonna 2001, oli se aluksi Vantaalla toimiva järjestö, jonka päätehtävä oli tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta laajentui myöhemmin valtakunnallisen järjestön toiminnaksi mm. Etelä-Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla. Onnistuneita hankkeita ja toimintamalleja on viety eteenpäin ja pilotit ovat malleina myös muille toimijoille erityisesti kunnissa, joissa on maahanmuuttajataustaista väestöä. Vapaaehtoisvoimin perustettu järjestö on laajentunut 30 ammattilaista työllistäväksi laajaksi verkostoksi.

Digitaitojen opiskelua Kotiäitiydestä kohti opiekekua ja työelämää -hankkeessa Tikkurilan kirjastossa. Kuva: Pirja Paasilahti

Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia.

Lähiöissä asuvat äidit ja perheet ovat kokeneet voimaantumista, ja on parannettu työelämän ulkopuolella olevien vähemmistöyhteisöjen naisten työ- ja toimintakykyä. Mallia aktiivisista naapuriäideistä saatiin mm. Tanskasta ja alettiin mallintamaan Suomeen.

Uudessa kotimaassa ei tarvitse jäädä yksin arjen ongelmien kanssa. Moni on kuitenkin näin kokenut ja ongelmaan järjestö on löytänyt kallisarvoista tukea. Hanketoiminnassa on otettu huomioon yksi nainen kerrallaan, on koulutettu ja otettu huomioon jokaisen naisen kotoutumisen jatkopolun mahdollisuudet. Naiset ovat auttaneet toinen toisiaan ja oppineet myös yhdessä tekemistä. Lastenhoito kurssien aikana on ollut monelle äidille koulutukseen osallistumisen edellytys. Ongelmana on myös, että muualta muuttaneilla naisilla on edelleen vähän yhteyksiä valtaväestön suomea puhuviin naisiin, jolloin suomen kieltä ei pääse käyttämään. Tähänkin on etsitty ratkaisuja lähiötoiminnassa ja valtaväestön naisiakin on saatu mukaan.

Linkkien takaa löydät joitakin esimerkkihankkeita, joita on esitelty Asuminen & Yhteiskunta lehdissä (2015, 2019). Olen mukana lehden toimituksessa. Linkit alla pariin artikkeliin,joista myös tämän tarinan kuvat. Hankerahoitusta järjestö on saanut mm. EU:n sosiaalirahastosta, ELY-keskuksilta, STM:ltä ja Stealta.

Lastenhoito on monelle äidille kursseille osallistumisen edellytys. Kuva: Johanna Snellman

 

  • Naapuriäiti- toimintamallin kehittäminen
  • ItseNaiset – Kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää
  • WahvaNaisen neuvolatyö

http://www.asukasliitto.fi/files/asukasliitto/AsuminenYhteiskunta_4_2015.pdf

http://www.asukasliitto.fi/files/asukasliitto/AsuminenYhteiskunta_04_2019.pdf

 

Kiitokset Johanna Sjöholmille ja järjestön toimijoille

Usein hyvän toiminnan takana on yksi vahva ihminen, niin naapuriäideissäkin. Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholmin perustama yhdistys on kasvanut parikymmenen vuoden aikana osaavaksi ja menestyneeksi maahanmuuttajatyötä tekeväksi järjestöksi. Kun tapasin ELY-keskuksessa työtehtävissäni EU-hankerahoituksessa Johanna Sjöholmin ensi kerran syksyllä 2014, huomasin keskustelussamme avoimen ja rohkean otteen maahanmuuttajakysymyksiin. Tunnistin hänessä positiivisen energian ja eteenpäin pyrkivän osaamisen, jolla muutetaan maailmaa; yksi päivä tai yksi nainen kerrallaan. Kun jäin virastani eläkkeelle syksyllä 2017, liityin myöhemmin järjestön jäseneksi ja olen ollut myös Vantaalla Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsen, johon työhön Nicehearts on antanut hyviä eväitä.

Onnea ja Menestystä tuleviin vuosiin!

 

X