Tiedote 7.2.2024

Nicehearts ry nimeää ensimmäiseksi tasa-arvolähettilääkseen Vantaan emerita kaupunginjohtaja Ritva Viljasen. Nimeämisen taustalla on tarve nostaa esiin tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja antirasismin eteen työskentelevien järjestöjen ääni ja ammatillinen työ. Lisäksi taustalla on tarve jakaa tietoa päättävissä asemissa oleville tahoille niistä haasteista ja tarpeista, jotka estävät liian monia kuntalaisiamme tuntemasta itseään osalliseksi, tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

”Olen iloinen siitä, että Nicehearts kutsui minut tasa-arvolähettilääkseen”, toteaa Ritva Viljanen ja jatkaa: “Kun sosiaali- ja terveystoimi ja julkiset palvelut siirtyvät laaja-alaisiin, aluetasoisiin yksiköihin, on entistä tärkeämpää, ettei unohdeta paikallista, lähellä tehtävää työtä. Nyt kansalaisjärjestöjä tarvitaan aiempaa enemmän ja niitä tulee vahvistaa. Nicehearts tekee tyttö- ja naistyötä sekä ottaa työssään huomioon sukupuolten moninaisuuden. Tämä työ on minulle tärkeää.” 

“Tasa-arvotyö vaatii lisää puolustamista, kovempaa ääntä sekä monia tasa-arvon tekoja”, sanoo Ritva Viljanen. 

“Siksi haluan olla mukana 

  • vähentämässä naisiin ja tyttöihin koskevaa syrjintää 
  • auttamassa maahanmuuttajanaisia ja tyttöjä pääsemään eteenpäin työuralla ja koulutuksessa 
  • poistamassa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa sekä häirintää 
  • poistamassa yksinäisyyttä ja tuoda sen sijaan iloa. 

Tasa-arvolähettiläänä teen työtä 

  • tukeakseni Niceheartsin työtä 
  • lisätäkseni tietoisuutta ja osaamista naisten ja tyttöjen, erityisesti vieraskielisten aseman parantamiseksi 
  • antaakseni omaa osaamistani ja verkostojani Niceheartsin tueksi.” 

Nicehearts ry:n tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset ja perheet, sukupuolen moninaisuus ja itsemäärittely huomioiden, löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen vaikuttavaksi valtakunnalliseksi tyttö-, nais- ja perhetyöksi.   

Nicehearts ry:n johtoryhmä toivottaa yhdistyksen ensimmäisen tasa-arvolähettilään, Ritva Viljasen (kuvassa kesk.), lämpimästi tervetulleeksi.