Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Nicehearts ry:ssä

Tämä on Nicehearts ry:n henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio henkilötietojen käsittelystä.

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nicehearts ry Unikkotie 2 c , 2. krs 01300 VANTAA info@nicehearts.com

Tietosuojavastaava

Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm Puhelin: 044 36 79245 Sähköposti: info@nicehearts.com

Henkilörekisterit Nicehearts ry:ssä

Nicehearts ry:n toiminnassa kerätään seuraavia rekistereitä. Jokaisesta rekisteristä on tehty erillinen rekisteriseloste, jossa käy ilmi rekisteriä hallinnoivat henkilöt, tietojenkeruuperuste, säilytysaika, säilytystapa ja luottamuksellisuus.

Nicehearts ry:n rekisterit ovat:

Asiakas/osallistujarekisterit, joissa täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Palveluohjausasiakkaat: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitedot: Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero syntymäaika, kieli, Suomeen tulon vuosi.

Palvelussuhteet: henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sotu, tilinumero, aikaisempi kokemus- ja koulutustodistukset, ammattiliitto,/työttömyyskassa sekä palkkahallintoon liittyvät asiat.

Jäsenrekisteri: yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Sopimusrekisteri: sopijaosapuolten yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sopimusta koskevat yksilöintitiedot (paikkakunta, yhteistyökumppanit)

Opiskelija- ja työkokeilijarekisteri: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika- ja sotu, kokemus- ja koulutustodistukset.

Laskutussopimusrekisteri: y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään edellä mainituissa tarkoituksissa.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät nimetyt henkilöt (nimetyt henkilöt mainittu erillisissä rekisteriselosteissa)

Tietoja ei käytetä muuhun kuin rekisterin pitoon liittyvään ja nimettyyn tarkoitukseen.

Nicehearts ry huolehtii henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Evästeet

Nicehearts ry ei kerää evästeitä.

Tietolähteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus tiedonkeruun yhteydessä (EU:n yleisen tietosuoja-asetus)

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisteristä riippuen erillisen rekisteriselosteen mukaiset ajat. Säilytysajat lukevat rekisteriselosteessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu. Nimetyt henkilöt ja suojaustapa mainittu rekisteriselosteissa. Kaikki rekisterit säilytetään lukituissa kaapeissa tai salasanoilla ja palomuurilla suojattuina.

Yksityishenkilöiden oikeudet

Yksityishenkilöillä on oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot.

Nicehearts ry. oikaisee vanhentuneen tai virheellisen tiedon tilaajan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@nicehearts.com

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@ nicehearts.com

X