Henkilötietojen käsittely Nicehearts ry:ssä 

 

Tämä on Nicehearts ry:n henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio henkilötietojen käsittelystä. 

Laadittu 25.5.2018, päivitetty 11.3.2022 

Rekisterinpitäjä 

Nicehearts ry, Lummetie 2, A-rappu, 01300 VANTAA  

info@nicehearts.com 

Tietosuojavastaava 

Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm Puhelin: 044 36 79245 

Sähköposti: info@nicehearts.com 

Henkilörekisterit Nicehearts ry:ssä 

Nicehearts ry:n toiminnassa kerätään seuraavia rekistereitä. Jokaisesta rekisteristä on tehty erillinen rekisteriseloste, jossa käy ilmi rekisteriä hallinnoivat henkilöt, tietojenkeruuperuste, säilytysaika, säilytystapa ja luottamuksellisuus. Rekistereihin pääsee tutustumaan pyynnöstä (info@nicehearts.com).

Nicehearts ry:n rekisterit ovat: 

Sofia asiakastietojärjestelmä: Asiakkaiden yhteystiedot ja asiakaskäyntien kirjaaminen ja seuranta. Asiakkaan nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, äidinkieli, asiointikieli, tarvittaessa henkilötunnus. Yhteyshenkilöt, asiakkuus Nicehearts ry:ssä, muistiot ja dokumenttipankki. 

Palvelussuhteet: henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sotu, tilinumero, aikaisempi kokemus- ja koulutustodistukset, ammattiliitto,/työttömyyskassa sekä palkkahallintoon liittyvät asiat. 

Jäsenrekisteri: yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 

Sopimusrekisteri: sopijaosapuolten yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sopimusta koskevat yksilöintitiedot (paikkakunta, yhteistyökumppanit) 

Opiskelija- ja työkokeilijarekisteri: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika- ja sotu, kokemus- ja koulutustodistukset. 

Laskutussopimusrekisteri sekä lahjoittajat: y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään edellä mainituissa tarkoituksissa. 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät nimetyt henkilöt (nimetyt henkilöt mainittu erillisissä rekisteriselosteissa) 

Tietoja ei käytetä muuhun kuin rekisterin pitoon liittyvään ja nimettyyn tarkoitukseen. 

Nicehearts ry huolehtii henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

Evästeet 

Nicehearts ry ei kerää evästeitä. 

Tietolähteet 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus tiedonkeruun yhteydessä (EU:n yleisen tietosuoja-asetus) 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään rekisteristä riippuen erillisen rekisteriselosteen mukaiset ajat. Säilytysajat lukevat rekisteriselosteessa. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu. Nimetyt henkilöt ja suojaustapa mainittu rekisteriselosteissa. Kaikki rekisterit säilytetään lukituissa kaapeissa tai salasanoilla ja palomuurilla suojattuina. 

Yksityishenkilöiden oikeudet 

Yksityishenkilöillä on oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot. 

Nicehearts ry. oikaisee vanhentuneen tai virheellisen tiedon tilaajan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@nicehearts.com 

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@ nicehearts.com