Millaista toimintaa nuoret kaipaavat? Me kysyimme nuorilta itseltään ja vastaus oli yksinkertainen: se mitä kaivataan, ei ole non-stop -viihdytystä ja sirkustemppuja, vaan kuuntelevaa aikuista, turvallisuutta, vertaistukea ja – yllättäin nousi esille – välipalaa!

 

Syksyn 2019 vaikuttavuuskyselyt nuorille osoittavat että Nicehearts ry:n toiminta vastaa heidän tarpeitaan, ja he kokevat osallistumisen mielekkäänä. Arvosana asteikolla 1-5 (1= täysin samaa mieltä ja 5 = täysin eri mieltä) lapsille ja nuorille suunnatuissa toimissamme on 1,6.

Kysely tehtiin Espoon Junnuklubin ja Vantaan sekä Lappeenrannan Tyttöjen Tilan kävijöille. 42% vastaajista käy melko usein ja 31% joka viikko, eli suurin osa nuoristamme tosiaan on toimintaan sitoutunutta.

Tietoa toiminnastamme nuoret ovat saaneet pääasiassa ystäviltään, perheeltään, Facebookista ja koulusta sekä julkisen sektorin palvelun tuottajilta mm. sosiaalityöntekijältä ja lastensuojelusta.

Seuraavat väittävät toteutuvat toiminnassamme oikein hyvin:

Vaikuttavuuskysely 2019

 

Uskallan olla oma itseni

Uskallan sanoa mielipiteeni

Olen saanut uusia ystäviä

Tila on minulle turvallinen

Minua kuunnellaan

 

 

 

 

Nuoret ovat sitä mieltä, että Niceheartsin arvot ilo, yhteisöllisyys sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen toteutuvat toiminnassa. He kokevat myös, että voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja haluavat tulevaisuudessa toimia aktiivisina kansalaisina. Toiminta tuo mm. hyvää mieltä, antaa voimavaroja arkeen ja tukea omaan kasvuun sekä elämäntilanteeseen. Moni kokee myös, että ryhmän ohjaajana on turvallinen aikuinen.

Vapaaseen palautteeseen nuoret ovat sanoneet että on hyvä kun saa välipalaa, on tekemistä, saa vertaistukea, muiden kanssa yhdessä oleminen ja että saa olla vapaasti. Nuoret toivovat pääasiassa samanlaista toimintaa jatkossakin.

Kaikkien vastauksien perusteella voitaneen tehdä yhteenveto, että nuoret haluavat toiminnalta jatkuvuutta, vertaistukea, turvallista tilaa olla ja turvallisia aikuisia, tilaa keskustella ja olla muiden kanssa.  Myös pysyvyys on nuorille tärkeää.  Tämän mahdollistaa ohjaajat, jotka ovat aidosti läsnä ja kiinnostuneita nuorten asioista ja nuorista juuri sellaisina kuin he ovat.

Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja, Nicehearts ry