11.10.

Kirjoittaja: Nyakir Aywel, Vantaan Tyttöjen Tilan opiskelija

Tänään vietetään joka vuotista tyttöjen päivää, jota alettiin pitämään 11.10.2012 lähtien. Tämä yhdistyneiden kansakuntien juhlistaman vuosipäivän tarkoituksena on tukea kaiken maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ja antaa heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja pelkoa.

Mitä muutoksia kymmenen vuoden aikana on tapahtunut tyttöjen aseman edistämisessä? YK:n mukaan tyttöjen mahdollisuuksiin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota, mutta ei kuitenkaan riittävästi.  Muun muassa ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat kasvattaneet tyttöjen taakkaa entisestään ja mahdollisesti jopa taaksepäin. YK:n mukaan vaikeudet kasvattavat kuitenkin luovuutta, sinnikkyyttä ja resilienssiä.

Vuoden 2022 teemana on tytöt ja talous. Tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja edetä sen kautta työelämään. Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää tämän vuoksi usein palkattomaksi ja näkymättömäksi. Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen mukaan pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia talousasioista. Tytöt ovat kuitenkin halukkaampia parantamaan omaa talousosaamistaan. Nuorten mielestä koulu ei anna riittävästi talousosaamista tällä hetkellä, jopa 90 prosenttia oli tätä mieltä.

Plan Internationalin lastenhallituksessa vaikuttava 15-vuotias Idu Söderlund pääsi päiväksi valtiovarainministeriksi. Kyse oli Plan Internationalin liikkeestä, jossa tytöt ottavat haltuunsa merkittäviä yhteiskunnan johtopaikkoja päivän ajaksi.  Idun piti eduskunnassa puheen, jossa hän vaati, että jokaisen pitäisi pohtia sitä, miksi tytöt ja talous -yhtälö yhä särähtää korvaan.” En esimerkiksi näe tyttöjen osallistumista talouskeskusteluun ympärilläni. Nuoria miehiä ja poikia kuitenkin itse koen näkeväni monissakin talouspaneeleissa ja -keskusteluissa. Miksi asian eteen ei siltikään tunnuta tehtävän juuri mitään, tai ainakaan tarpeeksi?” Idun teki hyvää pohdintaa puheessa ja kyseenalaisti oleellisia asioita tyttöjen asemaan liittyen yhteiskunnassa. Esimerkiksi pojat ovat kiinnostuneimpia yrittäjyydestä, mutta todennäköisesti siksi, kun se nähdään miesvaltaisempana alana, vaikka tytöillä ja naisilla olisi yhtä samat mahdollisuudet ja taidot ryhtyä yrittäjiksi.

Tyttöjen koulutukseen ja tasa-arvoon sijoittaminen on edellytys tyttöjen parempaan tulevaisuuteen. Kun kaikki pääsevät kouluun, taloudellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus lisääntyvät. Plan International tukee tyttöjen taloudellisen aseman edistämistä monin tavoin. He tukevat SmartUp-keskuksissa nuorten ammatti- ja työelämätaitoja. Laina- ja säästöryhmissä he vahvistavat naisten yritystoimintaa, taloustaitoja ja toimeentuloa. He edistävät tietoisuutta tyttöjen oikeudesta koulutukseen sekä koulutuksen hyödyistä yleisesti ja taloudellisesti.

Ruohonjuuritasolla voimme vaikuttaa tyttöjen asemaan ottamalla huomioon nuorten toiveet ja ideat. Tyttöjen tilalla nuoria mietityttää aika ajoin kouluttautuminen, talousasiat ja itsenäistyminen. Pyrimme tukemaan heitä kannustamalla kohti unelmiaan eri tavoin. Ryhmätoiminnassamme on erilaisia aiheita ja yleensä ne saattavat liittyä voimavaroihin, unelmiin, vahvuuksien löytämiseen ja hyvinvointiin. Uskomme, että matalan kynnyksen toiminnalla on myös merkitystä kouluttautumiseen ja täten oman polun tai uran löytämiseen. Tyttöjä voitaisiin rohkaista opiskelemaan eri aloja kertomalla monipuolisista koulutusvaihtoehdoista.  Talouskasvatus ja taloustaidot ovat myös asioita, joita voi opettaa nuorille tytöille. Rahan käyttö ja kulutus on pitkälti opittua. Mitä enemmän puhumme tytöillemme myönteisesti rahasta ja rohkaisevasti, sitä enemmän raha-asiat ovat kunnossa aikuisiällä. Jokaisella meistä on vastuu muutoksen edistämisessä.

Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää tänään ja vuoden jokaisena päivänä!

 

Lähteet:

Paljakka, E. 2022. 15-vuotias Idun Söderlund pääsi päiväksi valtiovarainministeriksi | Yle Uutiset

TAT 2018 / Nuorten talousosaaminen –tutkimus. Pohjan käyttö (tat.fi)

Tyttöjen päivä – Plan