Tuoreen 2019 kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista Suomessa voi hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä. He kertovat viihtyvänsä koulussa ja esimerkiksi nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Tulokset kertovat, että lapset ja nuoret voivat pääosin hyvin, mutta kun tuloksia tarkastellaan vertaillen tyttöjen ja poikien vastauksia, näyttäytyvät tulokset eri valossa.

Tulosten mukaan tytöt kokevat poikia enemmän seksuaalista häirintää, ahdistelua ja yksinäisyyttä. Tytöt asettavat itselleen korkeita tavoitteita koulumenetykselle ja joka viides tyttö perusopetuksen 8. ja 9. luokilla sekä lukioissa kokee koulu-uupumusta. Tulosten mukaan tytöt ovat elämäänsä vähemmän tyytyväisiä, kuin pojat.

Nuorten aika kuluu kasvavassa määrin sosiaalisen median parissa, joka voi lisätä tytöissä paineita esimerkiksi ulkonäköön liittyen. Helsingin Sanomat uutisoi tuoreesta brittitutkimuksesta, jonka mukaan tyttöjen henkinen hyvinvointi on yhteydessä heidän sosiaalisen median käyttöönsä. Sosiaalisen median haitalliset vaikutukset ovat merkittävämpiä tytöillä, kuin pojilla. Ei ole helppoa olla tyttö!

Miten voisimme tukea tyttöjä? Miten voimme auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi nuoriksi naisiksi ja kohtaamaan elämässä eteen tulevat haasteet? Ensinnäkin on tärkeää, että tyttöjä kuunnellaan, heidät nähdään ja heidät kohdataan. On tärkeää olla kiinnostuneita heidän elämästään ja huolistaan. On ensisijaista, etteivät he jää yksin.

Tytöille on tarjottava turvallisia tiloja, johon he voivat tulla yksin, tai vaikka kaverin kanssa, ja jossa heitä tuetaan ja opastetaan löytämään omat kiinnostuksen kohteet, voimavarat ja vahvuudet. On tärkeää, että tytöillä on paikka, jonne he voivat tulla omana itsenään.

 

Tervetuloa mukaan – Juuri sellaisena kuin olet

Niceheartsin Tyttöjen Tilat ovat juuri tällaisia tiloja. Kyse on matalan kynnyksen maksuttomasta toiminnasta, jonka keskiössä on sukupuolisensitiivinen työote. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että tunnistetaan sukupuolen merkitys ja vaikutus ja tuetaan jokaisen omaa tapaa ilmaista omaa identiteettiään. On tärkeää ottaa huomioon tyttöjen eri taustat ja elämäntilanteet. Siinä missä joku toinen haluaa tulla mukaan tutustumaan uusiin ystäviin, haluaa toinen turvallisen paikan tulla lukemaan tai vaikka hiljentymään rauhalliseen tilaan. Tytöt voivat tulla juomaan kupin teetä, tai osallistua monipuoliseen ryhmätoimintaan. Tullessaan Tyttöjen Tilaan nuorille ei aseteta paineita tai odotuksia, sillä toiminta lähtee nuorista itsestään.

Toiminnalla tuetaan tyttöjä arjen huolien kohtaamisessa ja aikuiseksi kasvamisessa sekä ehkäistään nuorten kokemaa yksinäisyyttä, kiusaamista ja syrjäytymisriskiä. Kyse on enemmästä kuin hengailutilasta, sillä Tyttöjen Tilat ovat tärkeä osa nuorisotyötä ja yhteiskunnallisesti merkittävä tasa-arvoteko.

Kannustan jokaista tutustumaan toimintaan! Täältä löydät lisätietoja Tyttöjen Tiloista  –  tee tasa-arvoteko ja tue paikallisella tasolla tehtävää tyttötyötä: lahjoita ja tue Niceheartsin toimintaa .

Vieraileva kirjoittajamme on:

Katariina Hyvärinen
Nuori vantaalainen feministi ja Nicehearts ry:n hallituksen jäsen

X