11.10.  

Kirjoittajat: Alice Jäske ja Sanna Heikkinen, Vantaan Tyttöjen Tila 

 

Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. YK:n yleiskokouksen julistuksen mukaan päivä tukee kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa ja perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa. 

Vuoden 2021 teemana on Tytöt ja tieto. Millaista tietoa meillä sitten on suomalaisista tytöistä ja heidän voinnistaan tällä hetkellä?  

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset näyttävät, että tyttöjen hyvinvointi on heikentynyt entisestään.  Noin kolmasosa tytöistä kertoi kokeneensa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta ja joka neljäs tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti.  

Kyselyn mukaan tytöistä joka toinen kokee seksuaalista häirintää. Ahdistelua ja häirintää tapahtuu eniten puhelimen ja netin kautta, mutta myös julkisilla paikoilla seksuaalinen häirintä on surullisen yleistä. Häirintä sosiaalisessa mediassa pahentaa omalta osaltaan tyttöjen ulkonäköpaineita ja itsetunto-ongelmia, joita tytöillä on jo ennestään enemmän.   

Kun kyselyn tuloksia tarkastelee vähemmistöjen näkökulmasta, voi huomata kuinka paljon meillä on vielä tehtävää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla. Kokemukset kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ovat yleisempiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien yläkoululaisten kohdalla. Lisäksi POC-tytöt kokevat rasismia ja syrjintää päivittäin.  

Kouluterveyskyselyn 2021 tarjoama tieto ei siis anna kovinkaan valoisaa kuvaa tyttöjen asemasta yhteiskunnassamme. Onneksi me olemme saaneet Niceheartsin Tyttöjen tila -toiminnan kautta myös toivoa antavaa tietoa tytöistä ja siitä, kuinka tukea heidän hyvinvointiaan.  

Me olemme huomanneet, kuinka paljon turvallisemman tilan periaatteet voivat vaikuttaa tyttöihin. Mitä sitten tapahtuu, kun tytöt saavat olla tilassa, joka on rakennettu sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisesti? Tilassa, jossa huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja jokaisen itsemäärittelyoikeus?  

“Täällä vertaisryhmässä koen, että saan olla jotenkin rauhassa niin kehollisesti kuin mielessäni, kun mun ei tarvii koko ajan miettiä tuleeko joku kommentoimaan mun ulkonäköä, koskettamaan mua ilman lupaa, tai muutoin vaan kiusaamaan tai syrjimään mua. Saan ohjaajilta ja muilta nuorilta tärkeää tietoa mm. seksuaalioikeuksista, omien rajojen asettamisesta ja voimme yhdessä unelmoida tulevaisuudesta.” (Tyttöjen Tilan kävijä) 

Usein turvallisempi tila antaa nuorelle rohkeutta olla oma itsensä ja sitä kautta luottamusta siihen, että on hyvä juuri sellaisena kuin on. Kun on turvallinen olo olla olemassa, kynnys myös toimia itselleen tärkeiden asioiden puolesta madaltuu. Onkin ollut ilo todistaa, kuinka kävijämme ovat alkaneet nähdä tyttöyden voimavarana itsessään ja alkaneet nähdä itsensä tärkeänä osana niin lähiyhteisöään kuin ympäröivää yhteiskuntaa laajemminkin.  

Muistetaan siis viettää tyttöjen päivää vuoden jokaisena päivänä, myös Suomessa. Oikean tiedon avulla tytöt voivat päättää omasta kehostaan ja elämästään. 

 

Myös sinä voit olla osa Nicehearts-yhteisöä!!

Liity jäseneksi täällä: nicehearts.com/liityjaseneksi/

Lahjoita ja tue toimintaamme täällä: nicehearts.com/lahjoita/

#Nicehearts20   #20vuottatekoja   #muutosonmeissä