Arki ensin -ohjelma ylisukupolvisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi antaa konkreettisia ja nykyisillä resursseilla toteutettavissa olevia toimenpide-ehdotuksia käyttöön otettavaksi.

Suomessa koulutuksen ja työn ulkopuolella on 60 000 15–29-vuotiasta nuorta, yhden kokonaisen ikäluokan verran. 20 000 lapsen ja nuoren arvioidaan olevan vakavassa ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä. Meillä ei ole varaa hukata heistä yhtäkään. Ratkaisut ovat olemassa, kunhan kokoamme voimamme yli sektorirajojen ja sitoudumme yhteiseen tavoitteeseen. Tarvitaan koko yhteiskunnan läpäisevä ajattelutavan ja työotteen muutos. Me Nicehearts ry:ssä uskomme, että haaste on voitettavissa.

Olemme tarttuneet toimeen ja kehittäneet eri toimintamallimme vastaamaan yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi arjessa, jotka kannustavat uskomaan itseensä ja luo uskoa tulevaisuuteen. Toiminta suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeiden ja toiveiden pohjalta, mahdollisimman oikea-aikaisesti ja riittävän pitkäkestoisesti.

Nicehearts toiminta tarjoaa:

1.    mahdollisuuden liittyä mukaan (turvallinen yhteisö)

2.    mielekästä ja merkityksellistä tekemistä (harrastus/ystäviä)

3.    tukea tarjoavia aikuisia ja ammattilaisia (turvallinen aikuinen)

4.    tukea koulutus-tai työpolulle (valmennusta ja työkokemuksia, harjoittelupaikkoja)

5.    kokonaisvaltaista apua ja tukea arjen haasteisiin (tukea oppimiseen/ tukea oman identiteetin ja itsetunnon vahvistamiseen)

6.    Tukea vanhemmuuteen (vertaisryhmät, palveluohjaus)

Niceheartsin palveluihin ja toimiin osallistuu vuosittain reilut 17 000 henkilöä, joista noin 8000 on lapsia ja nuoria. Niceheartsin toiminnasta lisää tietoa www.nicehearts.com

Haastatamme kaikki mukaan Arki ensin -ohjelmaan. Erityisen haasteen heitämme tuleville kansanedustajille.

Jotta #syrjäytyneitä0

Arki ensin vaaliohjelma löytyy kokonaisuudessaan https://drive.google.com/open?id=1jm1KFaWcV2rb00ns9A0xBPTYyGCtPxWW

 

X