Maailma on kohdannut haasteen, joka koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Ajattelin avata ajatuksia siitä miten tilanne näyttäytyy Niceheartsin toiminnassa. Uskon, että kokemukset ja näkemykset ovat jaettavissa laajemminkin.

Tieto koronaviruksen saapumisesta Suomeen ja sen vaatimista toimenpiteistä tuli hyvin nopeasti. Lopulta oli kyse muutamista päivistä, jonka aikana oli tehtävä päätöksiä siitä miten tulemme toimimaan. Päällimmäisenä silloin oli mielessä henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen ja riskiryhmään kuuluvien kartoittaminen, mutta myös samaan aikaan useiden eri rahoittajiemme reunaehtojen ja sääntöjen sekä linjausten noudattaminen. Koko henkilöstön siirtäminen etätöihin ja toimipaikkojen sulkeminen tapahtui viikossa. Kahdessa viikossa olimme siirtäneet erityisosaamisemme, ihmisen kohtaamisen, tapahtumaan etäyhteyksien ja puhelimen välityksellä. Sovimme, että kriittisemmät tapaukset hoidetaan edelleen fyysisten tapaamisten kautta, turvallisuudesta kuitenkin huolehtien.

Meillä oli onnea, sillä meillä kaikilla oli mahdollisuus siirtyä tekemään töitä etänä. Kivutonta se ei ole ollut. Perheen ja työn yhteensovittaminen ei todennäköisesti ole kenellekään helppoa. Toisilla on yksi tai useampi alle kouluikäinen lapsi, jotka tarvitsevat jatkuvaa läsnäoloa ja huolenpitoa, toisilla kouluikäisiä, joiden etäopiskelu on mahdollistettava. Jakautuuko huolenpito tasaisesti perheen sisällä tai onko ylipäätään hoivalle jakajaa? Tarvitaan erityistä joustavuutta.

Verkkopalaverit ja koneella sekä puhelimitse tapahtuva työskentely vaatii energiaa aivan eri tavalla kuin mihin olemme normaalisti tottuneet. Työn rytmittäminen itselle sopivaksi, taukojen pitäminen, riittävä liikkuminen ja palautuminen vaativat meiltä nyt erityistä huomiota. Tarvitsemme tiiviimpää yhteydenpitoa ja yhdessä suunnittelemista ja tilanteiden purkamista. Tarvitsemme huumoria ja välittämistä enemmän kuin koskaan ennen. Ja meillä on onnea, koska joukossamme on useita digi-ihmisiä ja eri kielisiä sekä taustaisia ihmisiä, joiden osaamista on saatu siirrettyä kaikille tarpeen mukaan.

Kaikkia meitä kuitenkin koskettaa eristäytyminen ja huoli omasta ja läheisten turvallisuudesta, mutta sen lisäksi myös huoli asiakkaistamme. Uskon, että me jaksamme hyvin, niin kauan kun on tarve, koska me voimme saada ja antaa tukea. Kannattelemme toisiamme!

Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja

X