1.6 alkoi jälleen uusi vaihe, ensimmäisen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen.  Avasimme toimintamme ja toimipisteemme osittain kävijöille. Lapsille ja nuorille suunnatut leirit kesäkuun alussa täyttyivät muutaman päivän aikana, ymmärrettävästi. Kysyimme sosiaalisessa mediassa Tyttöjen Tilan verkkotoiminnassa mukana olleilta nuorilta, haluavatko he tavata fyysisesti heti kun se on mahdollista, vai riittääkö verkkotyö heille kesällä. Yli 70% oli sitä mieltä, että ehdottomasti fyysisesti. Naisia olemme auttaneet yksilöllisesti läpi poikkeusajan mahdollisuuksien mukaan etänä, mutta myös tapaamalla heitä yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kesäkuussa työstämme tulevan syksyn strategiaa. On huomioitava useita eri tulevaisuuksia, joiden pohjalle rakennamme toimintaamme. Erityinen huomio tulee pitää kohderyhmämme tarpeissa ja rahoituspohjassamme sekä sen reunaehdoissa. Valmistaudumme, jotta olisimme sitten valmiita nopeisiinkin ratkaisuihin tarpeen vaatiessa. Olemme löytäneet neljä eri skenaariota: 1. tilanne pysyy nykyisellään 2. tilanne muuttuu takaisin ennen 1.6 vallinneeseen tapaan työskennellä 3. tilanne muuttuu radikaalisti huonommaksi ja kaikki kohtaamiset kielletään 4. tilanne palaa niin kutsuttuun normaaliin. Paluuta normaaliin ei taida kuitenkaan olla?

Etätyö, turhan liikkumisen ja matkustamisen vähentäminen, etäisyyksistä ja käsihygeniasta huolehtiminen ovat todennäköisesti pysyviä muutoksia. Enää ei poskisuudelmia ja halauksia suositella kuin omien lähimpien kanssa. Henkilökohtaisesti koen, että tilanne on tuonut mukanaan myös paljon positiivista, kuten luonnon eheytymisen mahdollistuminen ja lisääntynyt rauha ympärillämme. Monelle perheelle tilanne on ehkä antanut mahdollisuuden keskinäiseen aikaan. Yksinäisyys, joita moni ihminen koki, ei koskaan ole hyvä asia ja siksi paluu kohti uutta normaalia oli erittäin tärkeää.

Työssä jota teemme niiden kohderyhmien kanssa, joilla on erityisen tuen tarve, etätyö ja verkkotyöskentely ei ole pääsääntöisesti toimiva ratkaisu. Toimintaamme osallistuvat ihmiset tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, vertaistukea, kanssakäymistä ja kohtaamisia sekä kädestä pitäen apua monenlaisten, vaativienkin asioiden hoitamiseksi. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia verkkotyöskentelyyn tai edes halua siihen. On erilaisia puutteita taidoissa, laitteissa, verkkoyhteydessä ja kielellisiä haasteita. Niceheartsin työ on auttaa ja tukea erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, ja meidän työmme perustuu kohtaamiseen. Ne asiat jotka toimivat verkossa, pidämme jatkossakin, sillä miksi luopua siitä mikä toimii. Verkkotyön kautta olemme löytäneet uusia ihmisiä mukaan toimintaa, jotka eivät esimerkiksi etäisyyksien takia voisi muutoin osallistua ja iso osa aiemminkin toimintaan osallistuneista löysi tiensä sinne.

Kevään huippu-uutinen on se, että saimme lisää resursseja työhömme Stean erillisessä avustusjaossa. Stea myönsi erillishaussa avustuksen Niceheartsin Väkivallasta vapaa nainen -hankkeelle ajalle 1.6.-31.12.2020. Hanke käynnistyi heti ja hanketta koordinoidaan Vantaalta käsin. Hanke kohdentuu pääkaupunkiseudun lisäksi Lappeenrantaan ja Imatralle. Hankkeeseen palkattavan koordinaattorin pääasiallisena työtehtävä on antaa psykososiaalista tukea, palveluohjausta ja neuvontaa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville maahan muuttaneille naisille, heidän ohjaamisekseen oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisten palveluiden pariin. Monika-Naiset liitto ry sijoittaa yhden kriisityöntekijän Vantaan toimipisteeseen työskentelemään tiiviissä yhteistyössä hankkeen väkivaltatyöntekijän kanssa.

Hankkeessa tullaan kouluttamaan ja lisäämään Nicehearts-työyhteisön ja vapaaehtoisena toimivien Naapuriäitien osaamista, tunnistamaan maahan muuttaneisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa, ottamaan puheeksi ja auttamaan, tukemaan sekä ohjamaan asiakkaita oikea-aikaisesti asianmukaisiin palveluihin. Osaamisen lisäämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään Monika-Naiset liitto ry:n, Maria Akatemian ja Aretai Oy:n kanssa. Hanke synnyttää alueille toimintamallin väkivaltatyöhön Niceheartsin ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi.

Niceheartsin esihenkilöt, työntekijät ja vapaaehtoiset tekivät loistavaa työtä läpi poikkeustilanteen. Löysimme uusia ratkaisuja, tukea ja auttaa ihmisiä hyvin vaativassa tilanteessa ja selvisimme kaikesta parhain arvosanoin. Tiedot ja taidot siirtyivät työntekijältä toiselle tarpeen mukaan. Toisten tukeminen ja auttaminen, vertaistuen antaminen, joustavuus niin työn vaativuudessa kuin työaikojen sijoittelussa mahdollistivat monelle työn tekemisen. Jokainen teki parhaansa. Teimme poikkeustilannekyselyn työntekijöille tilanteesta ja asteikolla 1-5 saimme yhdistyksenä arvosanan 4. Kehittämistä ja uusia ratkaisuja tarvitaan silti, koko yhteiskunnalta. Miten perheen ja etätyön yhteensovittaminen poikkeustilanteen tapaisissa tilanteissa olisi tulevaisuudessa vähemmän kuormittavaa ja mahdollistaisi mm. palautumisen, työergonomian ja työhön keskittymisen paremmin?

Omasta puolestani toivotan levollista kesää kaikille

Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja  

X