Syksyllä 2019 saimme Novitalta lahjoituksena lankoja Niceheartsin WahvaNainen toiminnalle. Vapaaehtoisemme ja ryhmän naiset saivat idean kutoa tossut kaupunginjohtajalle. Iloksemme saimme kuulla että pääsemme luovuttamaan ne henkilökohtaisesti, ja 7.1.2020 WahvaNaisen Teetä ja sympatiaa – ryhmä lähti tapaamaan kaupunginjohtajaa.

Olimme otettuja tapaamisesta sekä hänen kiinnostuksestaan toimintaamme kohtaan. Yhdessä keskustelimme Vantaan kaupungin tilanteesta ja muista tärkeistä aiheista. Esille nousi mm. maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten tarvitsema tuki esimerkiksi opiskeluissa ja työelämässä selviytymisessä.

WahvaNaisen ryhmä kaupunginjohtajan luona

WahvaNainen tukee opiskelijoita tarvittaessa toisen asteen opinnoissa. Olemme huomanneet opiskelijoiden tarvitsevan tukea mm. vähäisen suomen kielen osaamisen vuoksi. Ei riitä että pääsee sisään kouluun, vaan oppilaitoksen tuki olisi ensiarvoisen tärkeää koko opiskelun ajan. Kotona välttämättä ei ole kielellistä osaamista ja apua. Myös perheen muut ongelmat, luku- ja kirjoitustaidottomuus, lähisuhdeväkivalta sekä taloushuolet tuovat lisää haasteita arkipäivästä, opiskelusta ja työstä selviytymiseen.

Kaupunginjohtaja Viljanen oli kiinnostunut siitä, kuinka yhteistyö Vantaan kaupungin eri toimijoiden kanssa sujuu ja miten kaupunki voisi tukea toimintaamme, sillä kaupungin tuki on meille ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistaa asiakkaille juuri oikeanlaisen palvelun ja tuen. Olemme erittäin iloisia myös siitä, että monet viranomaiset ovat tulleet tapaamaan asiakasta meidän tiloihimme, sillä se osoittaa luottamusta ja antaa arvoa työtämme kohtaan.

 

Niceheartsin WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille Vantaalla ja Espoossa, erityisenä kohderyhmänä maahanmuuttajataustaiset naiset.  Lue lisää täältä 

X